Tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp
Ngày: 09/06/2017

Nằm trong các hoạt động hưởng ngày môi trường thế giới ngày 5/6 hằng năm;  vừa qua, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội thảo về giải pháp tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp từ nay đến 2020.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của kế hoạch truyền thông mà hội thảo đưa ra là nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi, hình thành thói quen, tập quán sống, sản xuất thân thiện với môi trường trong cộng đồng dân cư, hướng mọi người dân tự giác tham gia bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên trong sản xuất nông nghiệp. Đối tượng tham gia hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức hành vi bảo vệ môi trường nông nghiệp là các cán bộ công tác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong ngành nông nghiệp, các tổ chức xã hội, các đoàn thể; cộng đồng người dân sản xuất nông nghiệp; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Chương trình được triển khai trên phạm vi toàn quốc, trong đó tập trung tại khu vực sản xuất nông nghiệp tập trung và nông thôn đang có nhiều bức xúc ô nhiễm môi trường bởi sản xuất nông nghiệp.

Đanh giá về thực trạng, tại hội thảo nhiều đại biểu cho rằng, cùng với sự phát triển của ngành nông nghiệp thì vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng với những bức xúc là: lạm dụng sử dụng phân bón vô cơ, thuốc thú y trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; thuốc bảo vệ thực vật; bao bì thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón sử dụng chưa được thu gom và xử lý triệt để; phát triển nuôi trồng thủy sản nhiều nơi còn tự phát; khó khăn trong kiểm soát ô nhiễm môi trường làng nghề; tỷ lệ dân cư nông thôn được cấp nước sạch và điều kiện vệ sinh môi trường nông thôn còn thấp…Thực trạng đó đòi hỏi phải có những giải pháp nhằm giảm thiểu và tiến tới ngăn chặn gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường trong các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. 

Ngày 05 tháng 6 hàng năm được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) chọn là Ngày Môi trường thế giới. Đây là một sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 và đã trở thành hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2017 là: “Sống hài hòa với thiên nhiên” nhằm kêu gọi, khuyến khích cộng đồng gắn bó hữu cơ với thiên nhiên, từ đó cảm nhận vẻ đẹp cũng như tầm quan trọng của nó đối với cuộc sống; đồng thời chia sẻ, tiếp nối lời kêu gọi bảo vệ Trái đất, bảo vệ mối quan hệ hài hòa và bền vững giữa con người và thiên nhiên..

 

P. Chi
Xem tin theo ngày: