Hội nghị GMS lần thứ 2 tại Campuchia: Đẩy mạnh hợp tác chiến lược về kiểm soát, chứng nhận ATTP nông sản xuất nhập khẩu
Ngày: 08/09/2017

Từ ngày 6/9 đến ngày 8/9/2017, Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp các nước Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (GMS) đã được tổ chức tại thành phố Xiêm Riệp, Campuchia. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia, Ngài Yim Chhay Ly khai mạc Hội nghị. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh dẫn đầu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Bộ trưởng, Thứ trưởng Nông nghiệp các nước thành viên Tiểu vùng GMS đã cùng với Bộ trưởng các nước thành viên Tiểu vùng GMS xem xét, thông qua Chiến lược thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản an toàn, thân thiện khí hậu khu vực GMS và và Kế hoạch hành động Siêm Riệp giai đoạn 2018-2022 đồng thời thông qua Tuyên bố chung của Hội nghị.

Chiến lược thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản an toàn, thân thiện khí hậu khu vực GMS vạch ra định hướng cho hợp tác nông nghiệp khu vực GMS giai đoạn hợp tác 5 năm tới (2018-2022) tập trung vào 4 trụ cột chính bao gồm: (i) Hài hoà hoá các Quy định trong khu vực GMS để thúc đẩy sản xuất, thương mại và đầu tư vào các chuỗi giá trị thực phẩm an toàn và thân thiện môi trường; (ii) Phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị hội nhập trong Tiểu vùng; (iii) Chia sẻ kiến thức và thúc đẩy các đổi mới sáng tạo; (iv) Phát triển thương hiệu và Marketing cho Tiểu vùng GMS.

Để thực hiện các mục tiêu của Chiến lược, Hội nghị cũng đã thông qua Kế hoạch hành động Xiêm Riệp, bao gồm một danh sách ưu tiên dự án Hỗ trợ kỹ thuật và dự án vốn vay với tổng số vốn yêu cầu xấp xỉ 1,0 tỷ USD. Kết quả của Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp lần thứ 2 này sẽ được tổng hợp và đưa vào nội dung Hội nghị Bộ trưởng Tiểu vùng GMS lần thứ 22 tổ chức tại Hà Nội từ ngày 18-20/9/2017.

Bên cạnh phiên họp toàn thể, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh và Đoàn công tác đã tham dự cuộc họp kín của các Bộ trưởng để thảo luận cụ thể về những nội dung, giải pháp cụ thể, thực tiễn, khả thi nhằm triển khai hiệu quả Chiến lược và Kế hoạch hành động Siêm Riệp; tham gia Diễn đàn đối thoại chính sách với chủ đề “ Hướng tới chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, an toàn và toàn diện”; tham dự Đối thoại chính sách với khu vực tư nhân; tham quan khu triển lãm những kết quả đạt được trong những năm gần đây của dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Hỗ trợ thực hiện Chương trình Nông nghiệp then chốt” TA 8163.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh thay mặt Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định những nội dung ưu tiên của Việt Nam trong hợp tác nông nghiệp tiểu vùng và cam kết tăng cường hợp tác chặt chẽ với các quốc gia thành viên GMS, các đối tác phát triển và ADB trong việc phối hợp, triển khai Chiến lược. Đặc biệt là những việc cần triển khai trong năm 2018 và định hướng cho những năm tiếp theo.

Theo đó một số nội dung quan tâm, cần triển khai trước mắt bao gồm:

- Các nước trong khu vực GMS cần tăng cường trao đổi thông tin về luật lệ và qui định liên quan đến tình hình và kiểm soát dịch bệnh xuyên biên giới, an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật (SPS) xuất nhập khẩu.

- Trao đổi các đoàn công tác kỹ thuật để tìm hiểu, tiến tới đàm phán, ký kết Thỏa thuận hợp tác kỹ thuật, công nhận lẫn nhau về hệ thống kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản xuất nhập khẩu giữa các nước trong khu vực.

- Xây dựng mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ một số sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực.

- Triển khai thực hiện hài hoà thủ tục, giấy tờ tại những cặp cửa khẩu chưa thực hiện mô hình kiểm tra “một cửa – một điểm dừng”. Đồng thời xây dựng mẫu giấy tờ thuận tiện cho việc khai báo, kiểm tra kiểm dịch. Xây dựng các quy trình kiểm tra kiểm dịch thực vật thống nhất trong khâu kiểm soát hàng hoá. Bên cạnh đó, phổ biến thông tin về quy định của các nước, quy định đã hài hoà bằng tiếng Anh để tạo thuận lợi cho việc triển khai công tác kiểm dịch.

- Tăng cường các hoạt động quảng bá và kết nối giao thương khu vực thông qua các diễn đàn, hội chợ triển lãm khu vực  GMS với bên ngoài.

- Chia sẻ thông tin về kế hoạch sử dụng nguồn nước sông Mê Công và thông tin chất lượng nước giữa các quốc gia trên hệ thống thông tin nông nghiệp AINS của Tiểu vùng.

Hội nghị Bộ trưởng nhất trí cao sẽ chỉ đạo Nhóm công tác Nông nghiệp tiếp tục hợp tác chặt chẽ với ADB để cụ thể hoá những định hướng, những nội dung đã được các Bộ trưởng thảo luận và thống nhất tại Hội nghị này.

omard.gov.vn
Xem tin theo ngày: