Thứ trưởng Hà Công Tuấn: Đẩy mạnh việc hệ thống hóa thông tin công tác quản lý tài chính kế toán
Ngày: 30/03/2018

Ngày 29/3, tại Đà Nẵng, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý tài chính, kế toán cho hơn 600 lãnh đạo, kế toán của các đơn vị sử dụng ngân sách do Nông nghiệp và PTNT quản lý.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng thường trực Hà Công Tuấn cho hay: Luật Kế toán có những thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế. Hội nghị này sẽ giúp những người làm công tác quản lý tài chính, kế toán cập nhật thông tin mới; nhất là chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp được ban hành tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017.

“Năm 2018, là năm đầu tiên áp dụng chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp, chính vì vậy, việc đẩy mạnh hệ thống hóa và cung cấp toàn bộ thông tin về tình hình sử dụng tài sản, kinh phí trong công tác quản lý tài chính và công tác nghiệp vụ kế toán sẽ giúp cho lãnh đạo đơn vị có những quyết định đúng đắn và kịp thời, trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả sử dụng các nguồn lực trong việc triển khai nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả cao nhất” – Thứ trưởng thường trực Hà Công Tuấn nhấn mạnh.

Thời gian qua, công tác tài chính của Nông nghiệp và PTNT luôn luôn được đánh giá là việc hệ trọng. Số lượng đơn vị thụ hưởng ngân sách Nhà nước của Bộ rất lớn nhưng qua hoạt động quyết toán, kiểm soát tài chính, kiểm toán nhà nước, thanh tra tài chính cơ bản chấp hành tốt, sử dụng tiền có hiệu quả, chấp hành nghiêm chủ trương tiết kiệm của nhà nước.

Trình độ kế toán ngày càng được nâng cao, bắt kịp nhanh các quy định của nhà nước về chế độ tài chính kế toán cùng với việc nâng cao trình độ đội ngũ kế toán. Hầu hết đều có trình độ đại học. Ngoài ra, các đơn vị đều ứng dụng công nghệ, sử dụng phần mềm kế toán trong công tác tài chính góp phần minh bạch hơn, công khai, tuy nhiên vẫn còn có một số vấn đề. Thứ trưởng Tuấn mong muốn đội ngũ chuyên môn trong lĩnh vực tài chính, kế toán sớm đi vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

 

omard.gov.vn
Xem tin theo ngày: