Ngành Nông nghiệp đẩy mạnh thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày: 15/05/2018

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng nêu rõ, các cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động toàn ngành nông nghiệp luôn quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, thấm nhuần tư tưởng của Bác, học tập và làm theo đạo đức, phong cách của Người, tiếp nối truyền thống, hăng hái thi đua góp phần vào sự phát triển bền vững ngành nông nghiệp nói riêng, sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung. 
 

Đoàn cán bộ, công chức và các điển hình tiên tiến Bộ Nông nghiệp và PTNT báo công dâng Bác tại Quảng trường Ba Đình

Ngày 15/5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11//2018); Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị và biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trong công tác thi đua khen thưởng. 

Việt Nam là đất nước nông nghiệp nên các phong trào thi đua trong nông nghiệp nhiều lúc cũng là phong trào thi đua của cuộc cách mạng của dân tộc ta. 

Từ khi có ngành nông nghiệp được thành lập thì Bác Hồ đã phát động phong trào thi đua “tấc đất, tất vàng” với mong muốn dân ta giàu, nước ta thịnh. Suốt quá trình đó phong trào thi đua trong nông nghiệp đều hướng vào thực hiện 2 mục tiêu chiến lược là: xây dựng nông thôn Việt Nam, hậu phương vững chắc và đảm bảo an toàn về lương thực thực phẩm cho tiền tuyến. 

Thực vậy, trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc (1945-1975), nông nghiệp, nông dân trở thành một trục chính của đại đoàn kết dân tộc và đại đoàn kết dân tộc là động lực cho phát triển nông nghiệp. 

Chính trên mặt trận nông nghiệp, tinh thần thi đua đã sớm trở thành phong trào phát triển mạnh mẽ và rộng lớn như: “Chiến sĩ ở trước mặt trận thi đua giết giặc lập công thì đồng bào ở hậu phương phải thi đua tăng gia sản xuất” và “Ruộng rẫy là chiến trường”; “Cuốc cày là vũ khí”; “Nhà nông là chiến sĩ”; “Hậu phương thi đua với tiền phương”… 

Các phong trào thi đua này góp phần vào “chiến thắng nạn đói”, tham gia hiệu quả công cuộc kháng chiến, kiến quốc, hoàn thành vẻ vang sứ mệnh của "hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn". 

Các đại biểu và gương điển hình tiên tiến tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm tại Lễ kỷ niệm

Sau hơn 30 năm đổi mới, phong trào thi đua phát triển nông nghiệp nông thôn với chủ trương nông nghiệp là mặt trận hàng đầu của nhà nước ta, ngành nông nghiệp đã có rất nhiều phong trào thi đua như phong trào cánh đồng 50 tấn/ha, phong trào thi đua về “cứng” hóa kênh mương…

Các phong trào thi đua rất cụ thể, thiết thực trong từng giai đoạn nên ngành nông nghiệp đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa quan trọng. Nhiều mặt hàng nông sản đã được bạn bè quốc tế biết đến với thương hiệu ngày càng có uy tín và chất lượng ngày càng cao hơn. 

Đến nay, phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được toàn ngành triển khai rộng khắp và thực sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi, hấp dẫn. 

Cùng với đó, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" và “tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”. Hiện nay, phong trào đã phát triển mạnh mẽ và sâu rộng trong cả nước, được cả hệ thống chính trị tham gia lãnh đạo, nhân dân đồng tình ủng hộ và trực tiếp thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện đã xuất hiện một số mô hình sản xuất hiệu quả, có sự gắn kết giữa người dân với các doanh nghiệp, hợp tác xã qua đó tạo được một số quan hệ sản xuất mới. Nhiều địa phương đã có một số cách làm sáng tạo, phù hợp, vận dụng hiệu quả các chính sách của Nhà nước.

Đến nay, cả nước đã có 3.320 xã (chiếm 37,2%) đạt chuẩn nông thôn mới với mức bình quân đạt 14,25 tiêu chí/xã; có 50 đơn vị cấp huyện thuộc 26 tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới. 

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng, Bí thư Đảng bộ Bộ phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng nêu rõ, các cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động toàn ngành nông nghiệp luôn quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, thấm nhuần tư tưởng của Bác, học tập và làm theo đạo đức, phong cách của Người, tiếp nối truyền thống, hăng hái thi đua góp phần vào sự phát triển bền vững ngành nông nghiệp nói riêng, sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung. 

Toàn ngành để tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước cả về nội dung và phương thức thực hiện; đặc biệt là Phong trào thi đua “Toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung sức thực hiện tái cơ cấu ngành, xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2017 – 2020. 

Lãnh đạo Bộ tặng Bằng khen cho các gương điển hình tiên tiến

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Đoàn cán bộ, công chức và các điển hình tiến tiến ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã vào Lăng báo công dâng Bác tại Quảng trường Ba Đình. 

Cũng tại lễ kỷ niệm, biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 25 tập thể, 33 cá nhân xuất sắc; tặng Giấy khen của Đảng ủy Bộ cho 15 tập thể và 12 cá nhân./. 

omard.gov.vn
Tin khác
Xem tin theo ngày: