Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Quyết liệt hơn nữa mới sớm gỡ bỏ được thẻ vàng với thủy sản
Ngày: 09/07/2018

Ngày 24/6/2018, Uỷ ban châu Âu (EC) đã gửi Công thư cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo ý kiến của EC đối với các nội dung Đoàn Thanh tra đã kiểm tra tại Việt Nam; theo đó, Đoàn thanh tra của EC cho rằng, việc chống khai thác IUU cần được Việt Nam hành động cụ thể, tích cực, mạnh mẽ hơn trong thực tiễn.

Một trong những khuyến nghị đưa ra của EC mà Việt Nam cần phải ưu tiên trong thời gian tới là từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, toàn bộ tàu cá chiều dài từ 24m trở lên phải được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình công nghệ vệ tinh; tăng cường công tác kiểm soát tàu cá tại cảng, trên biển và sử dụng dữ liệu giám sát hành trình của tàu cá một cách hệ thống, chính xác để đảm bảo sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Châu Âu được truy xuất nguồn gốc, đảm bảo tính hợp pháp của các sản phẩm được xác nhận, chứng nhận. Bên cạnh đó cần thành lập Ban chỉ đạo chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định đủ mạnh và thiết lập cơ chế phối hợp từ Trung ương đến địa phương và thường xuyên kiểm tra tăng cường kết nối thực thi nghiêm túc, thực chất trong chống khai thác IUU…

Khắc phục những tồn tại và bất cập và thực hiện các nội dung của Đoàn thanh tra EC đưa ra trong đợt kiểm tra, đánh giá vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển tăng cường quản lý nghề cá, tạo sự chuyển biến của toàn hệ thống quản lý khai thác thủy sản, nhất là thực tiễn của các địa phương để EC xem xét gỡ "thẻ vàng" trong thời gian tới. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nêu rõ, 6 tháng chưa phải là khoảng thời gian để đủ thực hiện hết các khuyến nghị mà EC đưa ra đồng thời chuyển từ nghề cá nhân dân sang một nghề cá khai thác có trách nhiệm bền vững, tuy nhiên về lâu dài đây là đòi hỏi tất yếu cần phải tổ chức thực hiện.

Bộ trưởng nhấn mạnh, đây là cảnh báo tuy nhiên ý thức của chúng ta phấn đấu để có nghề cá bền vững, nghề cá với chuỗi giá trị, nghề cá khai thác có trách nhiệm không để ngư dân khai thác không bền vững. Đây là mục tiêu lâu dài, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ tới đây tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo, nhất là Chương trình hành động để 28 tỉnh Duyên hải vào cuộc trách nhiệm quyết liệt hơn. Trách nhiệm của ngư dân, trách nhiệm của các doanh nghiệp, cơ quan quản lý phải rõ hơn và quyết liệt hơn nữa thì mới sớm gỡ bỏ được thẻ vàng./.

 

omard.gov.vn (tổng hợp)
Xem tin theo ngày: