Thông báo số 6744/TB-BNN-VP ngày 15/8/2017 về Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại cuộc họp triển khai chương trình chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho thành phố Đà Nẵng
Ngày: 16/08/2017
Xem tin theo ngày: