Quyết định số 3509/QĐ-BNN-TCCB ngày 28/8/2017 Công nhận danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia đào tạo Thạc sĩ ở nước ngoài theo Chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp và thủy sản năm 2017
Ngày: 29/08/2017
Xem tin theo ngày: