Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Đẩy mạnh sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ là xu hướng tất yếu để nông nghiệp phát triển bền vững
Ngày: 12/03/2018

Tại hội nghị toàn quốc về phát triển phân bón hữu cơ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức ngày 9/3 tại Hà Nội, các đại biểu cho rằng, phát triển phân bón hữu cơ là xu hướng tất yếu trong lĩnh vực trồng trọt nói riêng, sản xuất nông nghiệp nói chung. Cùng với các giải pháp đồng bộ về cơ chế, chính sách cần thúc đẩy doanh nghiệp liên kết với nông dân trong sản xuất, áp dụng công nghệ trong chế biến và sử dụng phân bón hữu cơ.

Các tham luận tại hội nghị khẳng định, phân bón là vật tư nông nghiệp đóng vai trò quan trọng và sử dụng với số lượng lớn trong sản xuất nông nghiệp. Việc sản xuất phân bón đúng cách, cân đối góp phần nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Phát triển sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ ngoài việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hữu cơ còn khai thác tiềm năng rất lớn về tận dụng phế phụ phẩm trong trồng trọt, chăn nuôi, đồng thời cải thiện môi trường đất.

Hiện cả nước có 180 doanh nghiệp sản xuất phân bón hữu cơ, chiếm 24,5% trên tổng số 735 doanh nghiệp sản xuất phân bón các loại đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công thương cấp phép với quy mô công suất từ 20 nghìn đến 500 nghìn tấn/năm. Nhu cầu sử dụng phân bón ở Việt Nam mỗi năm ước tính 11 triệu tấn các loại. Trong đó có đến 90% là phân bón vô cơ – hóa học. Thực tế này cho thấy, việc sử dụng phân bón đang mất cân đối, nhất là phân bón vô cơ - hóa học trong thời gian dài gây ô nhiễm, thoái hóa đất và ảnh hưởng xấu đến chất lượng nông sản….Các ý kiến cho rằng, Việt Nam có nhiều tiềm năng về sử dụng phân bón hữu cơ, tuy nhiên, vấn đề quan tâm hiện nay là làm thế nào để tìm ra giải pháp về nguồn nguyên liệu, công nghệ sản xuất cũng như về cơ chế, chính sách để tạo điều kiện phát triển phân bón hữu cơ.

Ông Huỳnh Quốc Thích, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắc Lắc cho rằng,việc sử dụng phân bón hữu cơ sẽ đem lại chất lượng cho nông sản cao hơn; tuy nhiên, vướng mắc hiện nay là chứng nhận những sản phẩm này là sản phẩm hữu cơ vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Một số ý kiến cho rằng, cùng với những chính sách, cơ chế khuyến khích từ phía Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan cần huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế, trong đó doanh nghiệp cùng liên kết với nông dân trong sử dụng phân bón hữu cơ, đồng thời thu mua lại những nông sản hữu cơ, tìm đối tác tiêu thụ sản phẩm nông sản hữu cơ, qua đó thúc đẩy việc sử dụng phân hữu cơ trong tương lai.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng, phát triển sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ là xu thế tất yếu không chỉ điều chỉnh sự mất cân đối về giải pháp canh tác khi tình trạng lạm dụng phân bón vô cơ – hóa học mà còn là yêu cầu xây dựng nền nông nghiệp sạch, chất lượng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu theo hướng nông sản sạch, thân thiện môi trường, hướng hữu cơ, nông nghiệp đặc sản. Bên cạnh đó, tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đòi hỏi các giải pháp thích ứng, trong đó, biện pháp canh tác là một trong những giải pháp chủ động, cốt lõi ban đầu trong nhóm hệ thống canh tác. Tiềm năng phát triển phân bón hữu cơ ở Việt Nam là rất lớn, bởi đây là loại phân bón truyền thống được sử dụng trong nông nghiệp. Chúng ta có 10 triệu ha đất canh tác, có hơn 20 triệu ha lượt đất canh tác. Bình quân mỗi ha sử dụng 10 tấn phân hữu cơ thì trong tương lai nhu cầu sử dụng sẽ đạt hơn 200 triệu tấn phân bón hữu cơ….

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp phải phấn đấu tiến nhanh hơn tạo ra những sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao và hội nhập thành công vào chuỗi giá trị nông sản toàn cầu. Trong đó, sử dụng phân bón hữu cơ là một trong trong những giải pháp quan trọng. Theo đó, phải thay đổi nhận thức về phương thức canh tác chủ yếu sử dụng phân bón vô cơ sang ưu tiên phát triển nhiều hơn tỷ lệ sử dụng phân bón hữu cơ. Phải có các nhóm giải pháp tổng thể kể cả công tác quản lý Nhà nước, sự tham gia của doanh nghiệp, nông dân và nâng cao công tác tuyên truyền để nông dân hiểu rõ khi sử dụng phân bón hữu cơ, sản xuất nông sản sạch./.

 

 

Minh Long
Xem tin theo ngày: