Kim ngạch xuất khẩu nông lâm sản 4 tháng đạt 10,8 tỷ USD tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2016
Ngày: 07/05/2017

Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 4 năm 2017 ước đạt 2,9 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2017 đạt 10,8 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 5,8 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 2,1 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2016; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 2,5 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Đáng chú ý, trong các mặt hàng nông sản chính, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 4 năm 2017 ước đạt 573 nghìn tấn với giá trị đạt 269 triệu USD đưa khối lượng xuất khẩu gạo 4 tháng đầu năm 2016 ước chỉ đạt 1,86 triệu tấn với giá trị 834 triệu USD, giảm 7,7% về khối lượng và giảm 6,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Cùng với các mặt hàng khác, rau, quả vần là mặt hàng chủ lực xuất khẩu của VN

Đối với mặt hàng cà phê, xuất khẩu lại tăng về giá trị nhưng giảm về lượng. Cụ thể, xuất khẩu cà phê tháng 4 năm 2017 ước đạt 138 nghìn tấn với giá trị đạt 313 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 4 tháng đầu năm 2017 ước đạt 592 nghìn tấn và 1,34 tỷ USD, giảm 10,6% về khối lượng nhưng tăng 19,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Trong khi đó, xuất khẩu cao su tăng trưởng khá mạnh về giá trị từ đầu năm đến nay. Ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng 4 năm 2017 đạt 51 nghìn tấn với giá trị đạt 100 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su 4 tháng đầu năm 2017 ước đạt 301 nghìn tấn và 611 triệu USD, giảm 5,4% về khối lượng nhưng tăng 66% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ duy trì tăng trưởng trong 4 tháng đầu năm. Ước xuất khẩu nhóm hàng này trong 4 tháng đầu năm 2017 đạt 2,4 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2016. Hoa Kỳ, Trung Quốc, và Nhật Bản - 3 thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2017 - chiếm 68,8% tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ. Các thị trường có giá trị xuất khẩu gỗ tăng mạnh là Trung Quốc (62,6%), Hàn Quốc (16,6%), Đức (16,5%), Hoa Kỳ (16%), Úc (14,2%), Canada (9,9%) và Hà Lan (9,5%).

Đối với mặt hàng thủy sản, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 4 năm 2017 ước đạt 604 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm 2017 ước đạt 2,1 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2016. Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2017, chiếm 52,2% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. 

 

omard.gov.vn tổng hợp
Xem tin theo ngày: