Xuất khẩu nông lâm thủy sản 9 tháng đạt gần 27 tỷ USD
Ngày: 27/09/2017

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 9 ước đạt 3,04 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 9 tháng năm 2017 đạt gần 27 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo số liệu thống kê, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 14,38 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2016; thuỷ sản ước đạt 5,91 tỷ USD, tăng 18,1%; các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 5,78 tỷ USD, tăng 10,6%. 

Về mặt hàng gạo, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 9 ước đạt 466.000 tấn với giá trị 210 triệu USD.

Như vậy, khối lượng xuất khẩu gạo 9 tháng ước đạt 4,57 triệu tấn với 2,02 tỷ USD, tăng 20,8% về khối lượng và tăng 18,6% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá gạo xuất khẩu bình quân trong 8 tháng đạt 440,3 USD/tấn, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2016. Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam với 38,8% thị phần. 

Xuất khẩu cà phê tháng 9 ước đạt 86.000 tấn với 201 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 9 tháng ước đạt 1,11 triệu tấn với 2,54 tỷ USD, giảm 20,7% về khối lượng nhưng tăng 1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. 

Ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng 9 đạt 174.000 tấn với giá trị đạt 279 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su 9 tháng ước đạt 979.000 tấn với 1,66 tỷ USD, tăng 13,3% về khối lượng và tăng 52,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. 

Cũng giống như cao su, xuất khẩu hạt điều cũng có sự tăng trưởng mạnh về giá trị nhờ giá. Giá hạt điều xuất khẩu bình quân 8 tháng đạt gần 9.900 USD/tấn, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2016. Trong tháng 9, khối lượng hạt điều xuất khẩu ước đạt 32.000 tấn với giá trị 320 triệu USD.

Như vậy, khối lượng xuất khẩu hạt điều 9 tháng ước đạt 257.000 tấn với 2,55 tỷ USD, giảm 0,2% về khối lượng nhưng tăng 25% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. 

Mặt hàng chè vẫn duy trì sự tăng mạnh cả về sản lượng và giá trị xuất khẩu. Sau 9 tháng, khối lượng xuất khẩu chè ước đạt 103.000 tấn với 165 triệu USD, tăng 12,6% về khối lượng và tăng 11,9% về giá trị. 

Đến nay, rau quả cũng là mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng khá mạnh. Giá trị xuất khẩu hàng rau quả ước đạt 2,64 tỷ USD, tăng 44,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của hàng rau quả Việt Nam, chiếm khoảng 85% tổng giá trị xuất khẩu hàng rau quả.

Các thị trường có giá trị xuất khẩu hàng rau quả tăng mạnh là Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Hoa Kỳ… 

Trong các nông sản chính xuất khẩu, tiêu vẫn làm mặt hàng có sự giảm mạnh về giá trị (19%) trong khi khối lượng xuất khẩu vẫn tiếp tục tăng cao (23% so với cùng kỳ năm ngoái). Đến nay, khối lượng xuất khẩu tiêu ước đạt 181.000 tấn với 966 triệu USD. 

Trong 9 tháng, giá trị nhập khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 21,15 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2016./. 

 

Bích Hồng (TTXVN)
Xem tin theo ngày: