Hội thảo "Cơ hội, kinh nghiệm và giải pháp hợp tác quốc tế" khối thi đua các trường Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề cơ điện năm học 2016-2017
Ngày: 17/05/2017

Ngày 10/5/2017, tại trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội, Khối thi đua (Khối 3) các Trường Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề Cơ điện thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội thảo về “Cơ hội, kinh nghiệm và giải pháp Hợp tác Quốc tế” trong các trường Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề hiện nay.

Hội thảo đã thu hút được đông đảo các thành viên trong khối thi đua tham gia. Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Trung Tiến, Trưởng Ban tổ chức Hội thảo khẳng định: Hội nhập quốc tế là tất yếu, khách quan và được xem như là phương tiện để các quốc gia phát triển chính mình. “trong một thế giới phẳng” ngày nay sẽ làm “phẳng hoá” các mặt, trong đó có giáo dục, tạo ra một sân chơi vừa hợp tác, vừa cạnh tranh. Hội thảo là cơ hội để các đơn vị trong khối thi đua chia sẻ, học tập kinh nghiệm trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, là cơ sở để thực hiện sứ mệnh, nhiệm vụ, nâng cao dân trí phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam mà Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 khóa XI đã đề ra - coi hội nhập quốc tế là một trong 09 nhiệm vụ, giải pháp để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tham dự Hội thảo còn có đại diện Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ. Phát biểu Hội thảo có ông Nguyễn Sông Thao, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Uỷ viên thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ đã đánh giá cao sáng kiến tổ chức Hội thảo chuyên đề về chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực hợp tác quốc tế của Khối thi đua các trường Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề cơ điện thuộc Bộ. Với những bài học kinh nghiệm, cách làm hay của các trường: Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội và Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô, đồng thời đề nghị Khối thi đua tiếp tục duy trì, phát huy, nhân rộng cách làm hay trong thời gian tới. Phát huy hơn nữa vai trò, cách thức sinh hoạt khối thi đua, nhất là lĩnh vực kinh nghiệm về tìm kiếm cơ hội, về thực hiện hợp tác quốc tế, đáp ứng xu thế hội nhập quốc tế về giáo dục nghề nghiệp trong các trường hiện nay./.

Xem tin theo ngày: