Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 Khối thi đua các Sở Nông nghiệp và PTNT vùng đồng bằng Sông Hồng
Ngày: 24/08/2017

Ngày 09/8/2017, tại thành phố Hà Nội, Khối thi đua các Sở Nông nghiệp và PTNT vùng đồng bằng Sông Hồng gồm 10 đơn vị đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017. Ông Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hải Phòng - Khối trưởng, cùng ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội - Khối phó Khối thi đua năm 2017 chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ - Cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo và cán bộ trực tiếp tham mưu công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị thành viên trong khối.  

Trong 6 tháng đầu năm 2017, các Sở Nông nghiệp và PTNT trong khối thi đua đã tích cực triển khai thực hiện các nội dung đã ký kết giao ước thi đua năm 2017 với chủ đề “Chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, hợp tác, đổi mới và phát triển” bằng việc chủ động phát động các phong trào thi đua sâu theo chuyên đề thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phát động, nhằm khuyến khích, động viện công chức, viên chức và người lao động của địa phương ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2017. Điển hình là các phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm”, “Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao” tại Hà Nam, Hải Phòng, Hà Nội; phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển HTX nông nghiệp theo luật HTX năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành và XD nông thôn mới” tại Hải Dương…

Mặc dù trong 6 tháng đầu năm, khu vực bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thị trường nông sản, chăn nuôi tụt giảm mạnh so với năm 2016… song với sự quyết tâm vào cuộc của toàn thể hệ thống chính trị và ngành Nông nghiệp và PTNT nên kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển sản xuất nông nghiệp trong chăn nuôi, trồng trọt và phát triển nông thôn vẫn được duy trì, phát triển và đạt hiệu quả đáng khích lệ. Điển hình là trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới: Hà Nội đã có thêm 22 xã đạt chuẩn (nâng tổng số lên 277 xã đạt chuẩn nông thôn mới); bình quân số tiêu chí đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đạtlà 17,47tiêu chí/xã, tăng 0,31tiêu chí/xã so với cuối năm 2016...

Các đại biểu về dự Hội nghị được tổ chức đi tham quan 02 mô hình tiêu biểu của địa phương là trang trại chăn nuôi, trồng trọt tổng hợp theo hướng nông nghiệp hữu cơ và mô hình trồng rau sạch ứng dụng công nghệ của Nhật Bản tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.  

Trong 6 tháng cuối năm, các đơn vị thành viên khối thi đua nhất trí quyết tâm phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế trong 6 tháng đầu năm, thi đua thực hiện tốt các nội dung đã ký kết và các phong trào thi đua đã phát động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị địa phương, của ngành năm 2017./. 

Xem tin theo ngày: