Hội thảo “Các Viện thuộc Khối 2 thi đua lập thành tích đóng góp vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”
Ngày: 15/09/2017

Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, ngày 13/9/2017 tại Hà Nội, các Viện thuộc Khối 2 - Khối thi đua các Viện trực thuộc Bộ Nông nghiệp &PTNT tổ chức Hội thảo “Các Viện thuộc Khối 2 thi đua lập thành tích đóng góp vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”. 

Phát biểu khai mạc, TS Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (IPSARD), Khối trưởng Khối 2 năm 2017, nhấn mạnh: “Với lợi thế rõ rệt về phát triển nông nghiệp, Việt Nam cần đẩy mạnh quá trình chuyển đổi cấu trúc nông nghiệp, nông thôn để đóng góp tốt nhất cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo đúng tinh thần của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng định hướng cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng nông thôn mới và cải thiện đời sống của nông dân.”

Hội thảo đón nhận sự tham dự của nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Huy Ngọ, đại diện Hội đồng TĐKT Bộ Nông nghiệp &PTNT, lãnh đạo các đơn vị, các chuyên gia cùng các Viện trong Khối 2 cùng các bài trình bày: (1) Con đường chuyển đổi cấu trúc nông nghiệp, nông thôn Việt Nam: Quá khứ và tương lai; (2) Ứng dụng công nghệ sinh học trong chế biến một số sản phẩm có giá trị gia tang từ quả dưa hấu; (3) TCC ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tang và phát triển bền vững trong giai đoạn mới; (4) Tổng quan tình hình nghiên cứu ứng dụng tích hợp công nghệ viễn thám GIS trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản và đề xuất hoạt động trong thời gian tới; (5) Một số hoạt động điển hình của VIện Điều tra quy hoạch rừng thực hiện các mục tiêu, định hướng Đề án TCC ngành nông nghiệp; (6) Quy hoạch thủy lợi phục vụ tái cấu trúc ngành nông nghiệp vùng ĐBSCL; (7) Quy hoạch thủy lợi phục vụ TCC ngành nông nghiệp vùng Đồng bằng Bắc bộ. 

Hội thảo đã tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, chính sách giải pháp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của mỗi Viện thành viên, đề xuất các giải pháp thực hiện thành công tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Đại diện Hội đồng TĐKT Bộ Nông nghiệp &PTNT, ông Nguyễn Sông Thao, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đánh giá cao sáng kiến tổ chức Hội thảo khoa học phát huy liên kết, chia sẻ kinh nghiệm, thế mạnh giữa các đơn vị trong Khối thi đua. Thực sự có ý nghĩa đổi mới hoạt động khối thi đua, gắn liền với nhiệm vụ chính trị cấc đơn vị,  góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động khối thi đua.

Khối 2 – Khối thi đua các Viện trực thuộc Bộ Nông nghiệp &PTNT gồm 07 Viện: (1) Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT – Khối trưởng năm 2017; (2) Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản – Khối phó năm 2017; (3) Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch; (4) Viện Điều tra quy hoạch rừng; (5) Viện Quy hoạch thủy lợi; (6) Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam; (7) Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp. Khối 2 được Bộ Nông nghiệp & PTNT chia tách từ Khối các Viện, bắt đầu hoạt động từ 01/2015, lãnh đạo Khối theo cơ chế luân phiên mỗi năm một đơn vị làm Khối trưởng, một đơn vị làm Khối phó.

 
Xem tin theo ngày: