Hội thảo chuyên đề "Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước thúc đẩy tái cơ cấu ngành và Xây dựng nông thôn mới", sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 khối thi đua số 2
Ngày: 22/09/2017

Thực hiện chương trình giao ước thi đua năm 2017 nhằm góp phần hiện thực hóa “Phong trào thi đua Toàn ngành nông nghiệp và PTNT chung sức thực hiện tái cơ cấu ngành và xây dựng nông thôn mới” do Bộ trưởng phát động, ngày 20/9/2017, Khối thi đua các Vụ, Văn phòng, Thanh tra, Đảng, Đoàn thể (Khối 2) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 kết hợp tổ chức Hội thảo chuyên đề “Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước thúc đẩy tái cơ cấu ngành và Xây dựng nông thôn mới”.

Đ/c Trần Kim Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Khối trưởng Khối thi đua năm 2016, chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ, thường trực Đảng ủy Bộ, lãnh đạo và cán bộ trực tiếp tham mưu công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị thành viên trong Khối và một số Viện, Trung tâm thuộc Bộ.

Hội nghị đánh giá cao các tham luận với chủ đề: “Tình hình 04 năm thực hiệ tái cơ cấu và các nhiệm vụ trọng tâm cần thúc đẩy trong giai đoạn 2017 - 2010”; “Kết qủa thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm gia đoạn 2017 - 2010”, chủ đề “Thu hút quản lý vốn ODA và các mục tiêu giải pháp thục hiện Tái cơ cấu ngành” do Vụ Kế hoạch, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương và Vụ Hợp tác quốc tế trình bày.

Hội nghị cũng đánh giá cao kết quả triển khai phong trào thi đua 6 tháng đầu năm của Khối thi đua, nhiều chỉ tiêu đăng ký thi đua đã hoàn thành tiến độ, có chất lượng. Tại Hội nghị, Khối thi đua thống nhất một số nội dung trọng tâm công tác cần chú ý, tập trung triển khai từ nay đến cuối năm trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục đẩy mạnh tổ chức triển khai phong trào thi đua “Toàn ngành Nông nghiệp và PTNT chung sức thực hiện tái cơ cấu ngành, xây dựng nông thôn mới” do Bộ trưởng phát động; phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng công tác Văn phòng giai đoạn 2016 - 2020”;đồng thời phát huy tổ chức các hoạt động liên kết giữa các thành viên nhằm khuyến khích, động viên công chức hăng hái thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ, của Ngành./.

Xem tin theo ngày: