Bộ Nông nghiệp và PTNT: Tập huấn xây dựng chính phủ điện tử
Ngày: 31/12/2020

Trong 2 ngày (28, 29/12/2020) tại Vườn Quốcc gia Ba Vì, thành phố Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức lớp tập huấn “Xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ” cho gần 100 học viên là lãnh đạo và công chức các đơn vị thuộc Bộ.

Lớp tập huấn đã được nghe các chuyên gia của Cục Tin học hóa, Bộ thông tin và Truyền thông; Văn phòng Bộ, Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Vụ Kế hoạch… trao đổi, truyền đạt các nội dung như: Xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ hướng tới chính phủ số; Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ phiên bản 2.0; Nền tảng tích hợp, chia sẽ dữ liệu cấp Bộ LGSP; Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong xây dựng chính phủ điện tử; Phổ biến Quyết định số 4632/QĐ-BNN-KHCN Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT, phát triển CP số và bảo đảm ATTT mạng của Bộ giai đoạn 2021-2025…  

Sau phần chia sẻ trao đổi của các chuyên đề, các đơn vị đã tích cực tham gia thảo luận, nêu lên  những thuận lợi, khó khăn cũng như những thắc mắc, kiến nghị, trong quá trình triển khai thực hiện  kế hoạch xây dựng chính phủ điện tử tại đơn vị mình.

Ban Tổ chức lớp đã trực tiếp giải đáp và ghi nhận những ý kiến của các học viên để nghiên cứu đưa vào chương trình kế hoạch triển khai nhiện vụ của các năm tiếp theo.

Văn Lợi
Xem tin theo ngày: