Bộ Nông nghiệp và PTNT tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước
Ngày: 25/09/2018

Sáng 21/9, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước  (BMNN) cho trên 150 học viên là lãnh đạo và các cán bộ làm công tác liên quan đến bảo vệ BMNN của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

Khai mạc lớp tập huấn, Q.Chánh Văn phòng Bộ Trần Quốc Tuấn khẳng định, công tác bảo vệ BMNN có ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, là nhiệm vụ rất quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia, thuộc về trách nhiệm của tất cả các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, lực lượng vũ trang và mọi công dân. Đây cũng là nhiệm vụ rất quan trọng luôn được Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo quán triệt thường xuyên, liên tục và đồng bộ trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Ông Trần Quốc Tuấn cũng cho biết, thời gian qua, công tác bảo vệ BMNN tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã đạt được những kết quả quan trọng; ý thức, nhận thức về vài trò, nhiệm vụ này ngày càng được chú trọng và có những chuyển biến tích cực; hệ thống văn bản quy định về bảo vệ BMNN từng bước được hoàn thiện và thực hiện nề nếp, bài bản, khoa học, đạt hiệu quả, qua đó góp phần vào sự phát triển chung của ngành nông nghiệp.

Tại lớp tập huấn, Đại tá Trần Văn Vinh, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ và Thượng tá Hà Trung Nam đã giới thiệu và phổ biến các quy định pháp luật về BMNN và công tác phòng chống lộ lọt BMNN trên lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT; các quy định pháp luật về an ninh mạng và công tác phòng chống lộ lọt BMNN trên môi trường mạng trong tình hình hiện nay.

Quan lớp tập huấn, các học viên đã được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về bảo vệ bảo vệ BMNN nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ bảo vệ BMNN, bổ sung các kiến thức và kỹ năng cụ thể để thực hiện đúng quy định của pháp luật, của ngành về công tác này. Đồng thời, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót; khắc phục những tồn tại, hạn chế để tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bảo vệ BMNN nước trong thời gian tới.

 

omard.gov.vn
Xem tin theo ngày: