GDP nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 9 tháng đầu năm tăng 3,65%
Ngày: 28/09/2018

Nhiều lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đều đạt và vượt chỉ tiêu

Kết quả sản xuất ngành nông nghiệp tháng 9 và 9 tháng qua cho thấy bức tranh khả quan về tình hình thực hiện các mục tiêu tăng trưởng ngành. Mặc dù phải đối mặt với 14 loại hình thiên tai với những tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất nông lâm thủy sản (Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính trên 12.356 tỷ đồng), nhưng nhiều lĩnh vực sản xuất của ngành vẫn đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ, cơ bản đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 9 tháng tăng 3,82% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó: Nông nghiệp tăng 2,81% (trồng trọt tăng 3,0%, chăn nuôi tăng 2,41%); lâm nghiệp tăng 6,0%; thuỷ sản tăng 6,46%. Theo Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng GDP nông lâm thủy sản 9 tháng đầu năm đạt 3,65%.

Đóng góp vào tăng trưởng chung của toàn ngành, có vai trò nổi bật của các lĩnh vực thuỷ sản (giá trị sản xuất tăng 6,46%), lâm nghiệp (tăng 6%), trồng trọt (tăng 3%), và chăn nuôi (tăng 2,41%); những sản phẩm tăng mạnh về giá trị và sản lượng là lúa gạo, rau quả, thịt gia cầm xuất khẩu, cá tra, gỗ và sản phẩm của gỗ.

Như mặt hàng lúa gạo, tính đến hết tháng 9, cả nước đã gieo cấy được 7.262,4 nghìn ha lúa, giảm so với cùng kỳ; thu hoạch được 5.157 nghìn ha. Mặc dù diện tích gieo cấy giảm (160,6 nghìn ha) nhưng năng suất bình quân ước đạt 61,6 tạ/ha, tăng khoảng 2,7 tạ/ha nên sản lượng lúa tăng ước đạt 31,7 triệu tấn, tăng 1,2 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2017; riêng Vụ Đông xuân, năng suất ước đạt 66,4 tạ/ha, tăng 4,1 tạ/ha, sản lượng lúa ước đạt 20,6 triệu tấn, tăng 1,2 triệu tấn (5,8%) so với vụ Đông xuân năm trước. 

Chín tháng đầu năm, dịch bệnh trên vật nuôi được khống chế tốt, tính đến ngày 24/9, không có địa phương nào có dịch tai xanh, lở mồm long móng và cúm gia cầm. Trong tháng 9, thị trường tiêu thụ và giá các sản phẩm thịt bò, thịt gia cầm ổn định; giá thịt lợn duy trì mức giá cao (thịt lơn hơi khoảng 50.000 – 55.000 đồng/kg), người chăn nuôi có lãi, bên cạnh đó các cơ sở chăn nuôi đang chuẩn bị nguồn hàng, phục vụ cho dịp lễ, tết cuối năm 2018 nên tổng đàn lợn cả nước đã tăng nhanh hơn so với thời gian trước. Xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi 9 tháng ước đạt 405 triệu USD, tăng 5,2%.

Với ngành lâm nghiệp, thời tiết tương đối thuận lợi cho công tác trồng mới, chăm sóc, bảo vệ rừng; khai thác gỗ đạt khá do thị trường tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ mở rộng. Luỹ kế đến ngày 25/9, diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 161,2 nghìn ha, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước; rừng trồng được chăm sóc đạt 433,7 nghìn ha, giảm 13,1%; giao khoán bảo vệ rừng đạt 5.872,1 nghìn ha, tăng 10,7%; sản lượng gỗ khai thác ước đạt 9,1 triệu m3, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2017. Đến nay, cả nước đã thu được 1.798 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, đạt 77,2% kế hoạch năm, tăng 76% (781 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2017; đã chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2018 là 434,4 tỷ đồng.

Chín tháng đầu năm là giai đoạn nước rút thực hiện các khuyến nghị của EC nên việc ngăn chặn, chấm dứt tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài và chứng nhận, xác nhận nguồn gốc hải sản khai thác được triển khai rộng khắp. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để xây dựng khung pháp lý chặt chẽ quản lý khai thác hải sản để giảm thiểu khai thác tận diệt, hướng tới khai thác ổn định, bền vững. Lũy kế 9 tháng, sản lượng ước đạt 5,5 triệu tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng khai thác ước đạt 2,58 triệu tấn (+5,1%), nuôi trồng ước đạt 2,93 triệu tấn (+6,6%). Trong đó, sản lượng thuỷ sản tháng 9 ước đạt 669 nghìn tấn, tăng 6,0% so với tháng 9/2017.

Tháng 9, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thuỷ sản ước đạt 3,37[1] tỷ USD tăng 9,93% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành 9 tháng ước đạt 29,54 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2017, bằng 73% kế hoạch năm và vượt 1,3% mục tiêu Quý đã đề ra, trong đó một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực tăng trưởng mạnh và vượt mục tiêu như gạo, tăng 23,1% (2,48/2,02 tỷ USD); lâm sản chính tăng 3,1% (6,62/6,55 tỷ USD) và rau quả vượt 1,0% (3,034/3,004 tỷ USD).

Tính đến 20/9, cả nước đã có 3.542 xã (39,7%) đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 64 xã (0,72%) so với cuối tháng 8/2018; bình quân đạt 14,33 tiêu chí/xã; còn 88 xã dưới 5 tiêu chí; có 55 đơn vị cấp huyện thuộc 28 tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (hoàn thành sớm mục tiêu của năm 2018: có ít nhất 54 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới).

 Nhiệm vụ công tác tháng 10

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng ngành quý IV và cả năm 2018, mục tiêu cụ thể tháng 10 trên các lĩnh vực như sau:

Trồng trọt: Sản lượng lúa thu hoạch phải đạt tối thiểu 4,2 triệu tấn, ngô: 505 nghìn tấn, chè: 44,9 nghìn tấn, cà phê: 517 nghìn tấn, cao su: 115,1 nghìn tấn. Chăn nuôi lợn đạt sản lượng thịt từ 325 nghìn tấn, gia cầm đạt từ 95 nghìn tấn trở lên. Lâm nghiệp: Sản lượng gỗ khai thác phải đạt trên 1.298 nghìn m3 gỗ. Thủy sản: Sản lượng phải đạt trên 736 nghìn tấn, trong đó khai thác: khoảng 295 nghìn tấn; nuôi trồng: khoảng 440 nghìn tấn. Xuất khẩu đạt trên 3,80 tỷ USD. Phấn đấu có thêm 30 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; tập trung nâng cao chất lượng từng tiêu chí nông thôn mới; trong đó:

- Trồng trọt:Theo dõi diễn biến thời tiết, nguồn nước đảm bảo sản xuất lúa được thuận lợi, tránh được ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, dịch bệnh. Theo dõi và chỉ đạo sản xuất các cây công nghiệp, cây ăn quả, tái canh cà phê, ghép cải tạo giống điều, rải vụ cây ăn trái ở phía Nam. Hoàn thiện dự thảo Luật Trồng trọt trình Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 6 thông qua.

- Chăn nuôi:Đôn đôc, chỉ đạo các địa phương nghiêm túc thực hiện Công điện số 6741/CĐ-BNN-TY ngày 30/8/2018 của Bộ về việc chủ động ngăn chặn nguy có xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam. Theo dõi, bám sát cung, cầu sản, đặc biệt là thị trường thịt lợn trong nước và các nước láng giềng; chỉ đạo sát phương án sản xuất kinh doanh bảo đảm đủ nguồn cung từ nay đến cuối năm và cho xuất khẩu. Hoàn thiện dự thảo Luật Chăn nuôi trình Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 6 thông qua.

- Thuỷ sản:Tháo giỡ thể vàng để đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU; hướng dẫn các địa phương tăng cường công tác quản lý khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển; tổ chức các đoàn kiểm tra về chống khai thác bất hợp pháp tại một số địa phương. Tiếp tục chỉ đạo sản xuất, đặc biệt với tôm, cá tra tại ĐBSCL.

- Lâm nghiệp:Chỉ đạo trồng rừng, đặc biệt đối với việc trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng. Triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị “Định hướng, giải pháp phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu”.  Hoàn thiện các Đề án: Bảo vệ phát triển rừng Tây Nguyên; Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng; đánh giá Chiến lược Phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020 để xây dựng Chiến lược giai đoạn tới.

- Chế biến và phát triển thị trường:Phối hợp theo dõi, điều hành cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu đảm bảo cung ứng đủ hàng hoá cho nhu cầu tăng cao vào những tháng cuối năm. Chuẩn bị tổ chức: Diễn đàn xuất khẩu nông sản Việt Nam 2018; Hội nghị xúc tiến xuất khẩu hàng thủy sản, rau quả sang thị trường Trung Quốc; Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Pháp; Hội nghị thúc đẩy công nghiệp chế biến và cơ giới hoá nông nghiệp.

- Phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới:Phấn đấu có thêm 30 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; tập trung nâng cao chất lượng từng tiêu chí xây dựng NTM.

- Các nhiệm vụ khác:Tiếp tục làm tốt, nâng caop hiệu quả thực hiện theo kế hoạch về: Công tác quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác phòng chống thiên tai; công tác đầu tư xây dựng cơ bản; công tác tổ chức cán bộ; công tác kế hoạch, thu chi cân đối ngân sách; công tác hợp tác quốc tế và hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hoạt động cải cách hành chính, thực hiện các nhiệm vụ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp;tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Một số giải pháp

Thực hiện tốtcác nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018. Quyết liệt thực hiện các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo định hướng phát triển 3 trục sản phẩm chủ lực (sản phẩm chủ lực cấp quốc gia, sản phẩm chủ lực cấp tỉnh, sản phẩm chủ lực địa phương), trong tháng 10 tập trung thúc đẩy gia tăng sản lượng, giá trị, kim ngạch xuất khẩu đối với những lĩnh vưc, sản phẩm đang có nhu cầu gia tăng và thị trường tốt tạo đà đạt mục tiêu của Quý IV và đóng góp quan trọng để ngành đạt và vượt các mục tiêu chủ yếu đã đề ra cả năm 2018. Bên cạnh đó, làm tốt công tác xúc tiến thương mại, đẩy mạnh phát triển thị trường và tổ chức hệ thống phân phối, tiêu thụ nông sản (cả thị trường trong nước và xuất khẩu); thực hiện các giải pháp xây dựng Chính phủ điện tử, cắt giảm thủ tục hành chính và thủ tục kiểm tra chuyên ngành để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn./.


 
omard.gov.vn
Xem tin theo ngày: