Cộng đồng ASEAN cùng hướng tới nền nông nghiệp sáng tạo và đổi mới
Ngày: 05/10/2018

Từ ngày 8 - 13/10/2018, Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức các hội nghị quan trọng: Hội nghị Bộ trưởng nông lâm nghiệp ASEAN (AMAF) lần thứ 40, Hội nghị Bộ trưởng nông lâm nghiệp ASEAN+3 (AMAF+3) lần thứ 18, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN -Trung Quốc lần thứ 6 về giám sát chất lượng, kiểm tra và kiểm dịch và các cuộc họp liên quan. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng  dự kiến sẽ tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị AMAF lần thứ 40.

Hội nghị AMAF diễn ra tại Việt Nam lần này có ý nghĩa quan trọng vì đây là lần thứ ba Việt Nam giữ chức Chủ tịch AMAF, Chủ tịch AMAF+3 (3 nước đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) từ tháng 10/2018 đến tháng 10/2019. Trước đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã 2 lần nhận chức Chủ tịch AMAF và đăng cai tổ chức Hội nghị AMAF tại Việt Nam vào các năm 1998 và 2008.

1. Xem xét và thông qua 23 Kế hoạch hành động, hợp tác và các văn kiện, tài liệu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp

Với vai trò là Chủ tịch AMAF lần thứ 40 và AMAF+3 lần thứ 18 từ tháng 10/2018 – tháng 10/2019, trong nhiệm kỳ này, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm và các hoạt động, sự kiện như:

- Phối hợp với Ban Thư ký ASEAN để điều phối toàn bộ các hoạt động hợp tác của AMAF (hoạt động của 53 Nhóm công tác và hợp tác của AMAF với hơn 20 đối tác chiến lược của ASEAN).

- Chủ trì và đăng cai tổ chức các Hội nghị quan trọng trong khuôn khổ AMAF và AMAF+3, gồm: (i) Hội nghị quan chức cao cấp Nông Lâm nghiệp ASEAN (SOM-AMAF); (ii) Hội nghị quan chức cao cấp SOM-AMAF+3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc); (iii) Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN (AMAF) lần thứ 40; (iv) Hội nghị Bộ trưởng AMAF+3 lần thứ 18; (v) Hội nghị Bộ trưởng ASEAN – Trung Quốc về hợp tác an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật lần thứ 6; (vi) Hội nghị cấp SOM-AMAF đặc biệt lần thứ 40, Hội nghị cấp SOM-AMAF+3 đặc biệt lần thứ 18 và một số cuộc họp của các Nhóm công tác.

- Bên lề các Hội nghị nêu trên sẽ có các chương trình thực địa, triển lãm và các cuộc họp song phương.

Tại Hội nghị Bộ trưởng nông lâm nghiệp ASEAN lần thứ 40, các Bộ trưởng dự kiến sẽ xem xét và thông qua 23 Kế hoạch hành động, hợp tác và các văn kiện, tài liệu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp.

Tại Hội nghị Bộ trưởng AMAF và 3 nước đối tác (AMAF+3) lần thứ 18,Chủ tịch SOM-AMAF+3 (Việt Nam) sẽ trình bày Báo cáo về các hoạt động hợp tác của ASEAN+3 trong lĩnh vực lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp. Đồng thời, ký kết 03 Biên bản ghi nhớ.

TạiHội nghị Bộ trưởng ASEAN – Trung Quốc về hợp tác an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật lần thứ 6,đồng chủ tịch đầu mối ASEAN-Trung quốc về hợp tác trong lĩnh vực SPS sẽ báo cáo tiến độ thực hiện các hoạt động hợp tác ASEAN-Trung quốc và giới thiệu Chương trình hành động năm 2019 – 2020 để Hội nghị xem xét và thông qua.

2. Cộng đồng ASEAN cùng hướng tới nền Nông nghiệp sáng tạo và đổi mới

Với thị trường có quy mô hơn 620 triệu dân và tổng GDP hàng năm hơn 2.600 tỷ USD, tham gia ASEAN đã giúp Việt Nam tăng thêm khối lượng trao đổi thương mại với các nước trong khu vực, trong đó thương mại nông sản giữ một vị trí quan trọng với gạo, thủy sản, rau quả... là những nhóm hàng chính Việt Nam xuất sang thị trường này, với trị giá chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN.Kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản xuất khẩu sang khu vực ASEAN năm 2017 đạt 5,73 tỷ USD (trong đó xuất khẩu là 2,35 tỷ USD và nhập khẩu là 3,38 tỷ USD).

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra theo chiều hướng ngày càng phức tạp, ảnh hưởng tới sinh kế và an ninh lương thực khu vực, đồng thời nối tiếp các nội dung hợp tác ASEAN trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp trong thời gian qua, dự kiến một số nội dung ưu tiên trong nhiệm kỳ 2018 – 2019 của AMAF, như sau:

- Tăng cường hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong xây dựng và phát triển nền nông nghiệp bền vững và thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh lương thực.

- Hợp tác thu hút đầu tư tư nhân trong và ngoài khu vực ASEAN để phát triển các chuỗi giá trị ngành hàng nông sản, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững, gia tăng giá trị hàng hóa và thúc đẩy nông sản ASEAN tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

- Thúc đẩy phát triển mô hình hợp tác công tư trong sản xuất nông ngư nghiệp, tăng cường vai trò của cộng đồng và khối tư nhân trong ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh lương thực.

- Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật ứng dụng trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; Đẩy mạnh hợp tác khuyến nông, khuyến ngư trong khu vực thông qua các hoạt động đào tạo, hợp tác chuyển giao công nghệ quản lý, vận hành, giám sát theo chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng./.

 

Omard.gov.vn
Xem tin theo ngày: