AMAF 40: Cộng đồng ASEAN thúc đẩy tăng trưởng và phát triển nông nghiệp bền vững
Ngày: 08/10/2018

Sáng 8-10, tại Hà Nội, Hội nghị quan chức cao cấp nông lâm nghiệp ASEAN khai mạc chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng nông lâm nghiệp ASEAN (AMAF) lần thứ 40, Hội nghị Bộ trưởng nông, lâm nghiệp ASEAN+3 (AMAF+3) lần thứ 18 và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN - Trung Quốc lần thứ 6 về giám sát chất lượng, kiểm tra và kiểm dịch.

Với quy mô 650 triệu dân và tổng GDP năm 2017 đạt 2.760 tỷ USD, việc tăng cường hợp tác nông nghiệp nội khối rất quan trọng để tận dụng được các ưu đãi mà các nước ASEAN dành cho nhau thông qua các Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, Hiệp định Đầu tư toàn diện ASEAN, Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ... 

Qua đó, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nông nghiệp nhanh hơn, tạo ra nhiều việc làm hơn, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), phân bổ nguồn lực tốt hơn, tăng cường năng lực sản xuất và tính cạnh tranh của ngành Nông, lâm nghiệp ASEAN.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường mong muốn Cộng đồng ASEAN sẽ cùng thảo luận và thống nhất về các vấn đề ưu tiên chung của khu vực liên quan đến hợp tác trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, tăng cường an ninh lương thực và an toàn thực phẩm, góp phần thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN và Kế hoạch chiến lược hợp tác ASEAN về thực phẩm và nông lâm nghiệp giai đoạn 2016-2025.

Với vai trò là nước chủ nhà và Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng nông lâm nghiệp ASEAN giai đoạn 2018-2019, Việt Nam cam kết phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên và Ban Thư ký ASEAN trong quá trình triển khai các hoạt động hợp tác nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của ASEAN, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển nông nghiệp bền vững trong khu vực...

Dự kiến, tại hội nghị Bộ trưởng nông lâm nghiệp ASEAN lần thứ 40, các bộ trưởng sẽ xem xét và thông qua 23 Kế hoạch hành động, hợp tác và các văn kiện, tài liệu trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp. 

Tại Hội nghị Bộ trưởng AMAF và 3 nước đối tác (AMAF+3) lần thứ 18, Chủ tịch SOM-AMAF+3 (Việt Nam) sẽ trình bày báo cáo về các hoạt động hợp tác của ASEAN+3 trong lĩnh vực lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp, đồng thời ký kết 3 Biên bản ghi nhớ. 

Tại hội nghị Bộ trưởng ASEAN - Trung Quốc về hợp tác an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật lần thứ 6, đồng chủ tịch đầu mối ASEAN - Trung Quốc về hợp tác trong lĩnh vực SPS sẽ báo cáo tiến độ thực hiện các hoạt động hợp tác ASEAN - Trung Quốc và giới thiệu Chương trình hành động năm 2019-2020 để hội nghị xem xét và thông qua.

Sơn Tùng
Xem tin theo ngày: