Bộ Nông nghiệp và PTNT cắt giảm, đơn giản hóa 172/345 điều kiện kinh doanh
Ngày: 17/10/2018

Mới đây, tại buổi làm việc của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu và đơn giản hóa, cắt giảm các điều kiện kinh doanh, Bộ Nông nghiệp và PTNT được nêu tên là một trong 7 Bộ vượt chỉ tiêu yêu cầu của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện kinh doanh và 50% thủ tục, mặt hàng xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành với 172/345 điều kiện kinh doanh.

Cùng với đó, đến nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng đã đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 32/63 thủ tục hành chính, đạt 50,7%.

Bẩy bộ vượt chỉ tiêu đề ra là: Bộ Công Thương cắt giảm 675/1.216 điều kiện, Bộ Xây dựng (183/215), Bộ Tài nguyên và Môi trường (101/163), Bộ Giáo dục và Đào tạo (121/212), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (60/112), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (172/345), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (63/122).

 Nhắc lại tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là - đưa hoạt động kiểm tra chuyên ngành đi vào hiệu quả, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và coi đây là vấn đề rất quan trọng tạo dư địa cho tăng trưởng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh việc kiểm tra sẽ được thực hiện thường xuyên, lấy ý kiến các cơ quan chịu tác động; công khai kết quả các bộ làm tốt, chưa tốt. Song song với đó là xem xét vai trò tích cực của các bộ trưởng, vì để cải cách thực sự đòi hỏi quyết tâm rất lớn của người đứng đầu các bộ, ngành.

omard.gov.vn (tổng hợp)
Xem tin theo ngày: