Xây dựng và triển khai nhiều hoạt động đưa pháp luật vào cuộc sống
Ngày: 09/11/2018

Ngày 08/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2018 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, triển khai các hoạt động đưa pháp luật vào cuộc sống – Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam”. Tham dự hội nghị có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Trương Minh Hoàng và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Thứ trưởng thường trực Hà Công Tuấn dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Anh – Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ NN&PTNT cho biết, cùng với việc tích cực tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật tại các hội nghị, hội thảo và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hằng năm nội dung hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Bộ NN&PTNT còn tập trung vào việc cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho người dân, doanh nghiệp, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh quản lý nhà nước của Bộ; hoàn thiện thể chế, xây dựng văn bản pháp luật, nhất là các văn bản hướng dẫn thi hành các Luật.  

Trong 5 năm qua, Bộ đã chủ trì, soạn thảo, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành 327 văn bản (6 Luật, 56 nghị định, 22 Quyết định, 243 thông tư) nên đã tạo hành lang pháp lý phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Hà Công Tuấn nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thi hành Ngày pháp luật trong ngành Nông nghiệp vẫn cần phải được quan tâm hơn nữa. Thứ trưởng đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục chủ động, sáng tạo, hợp tác chặt chẽ để tạo nên hiệu ứng, sức lan tỏa từ hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật. Đối với các luật như Lâm nghiệp và Thủy sản cần phải nhanh chóng ban hành các nghị định, thông tư kịp thời để có hiệu lực vào ngày 01/01/2019.

Theo Thứ trưởng, việc xây dựng và hoàn thiện các văn bản dưới luật là một bước nhưng việc triển khai tổ chức thực hiện còn quan trọng hơn.  Thứ trưởng mong muốn cứ mỗi ngày 9/11 hằng năm, mỗi chúng ta sẽ nâng cao hơn nhận thức, quyết tâm chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và Bộ NN&PTN, các cơ quan ngang bộ gắn kết hơn được với các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả hơn.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe các báo cáo giới thiệu hệ thống pháp luật về Thủy lợi, Lâm nghiệp, Thủy sản và triển khai các hoạt động đưa pháp luật vào cuộc sống. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 17 cá nhân tiêu biểu có thành tích trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của ngành NN&PTNT.   

 

omard.gov.vn (tổng hợp)
Xem tin theo ngày: