Truyền thống Nông nghiệp với phong trào thi đua yêu nước
Ngày: 14/11/2018

73 năm truyền thống ngành Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (14/11/1945-14/11/2018) là 73 năm thi đua đoàn kết, nỗ lực vượt khó, chủ động, sáng tạo để giành được nhiều thành tựu to lớn.

Chỉ hai ngày sau khi có quyết nghị thành lập, ngày 16/11/1945, Bộ Canh nông - tiền thân của Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày nay đã công bố ngay hai nhiệm vụ cho trước mắt và lâu dài; đó là: Thực hiện chương trình tăng gia sản xuất cấp tốc ở Bắc bộ và miền Bắc Trung bộ để giải quyết một phần vào nạn đói đang đe dọa đồng bào; sửa soạn một nền tảng chấn hưng nông nghiệp để mở đường phát triển cho một nền kinh tế nông nghiệp quốc gia sau này.

Từ đường lối Đổi mới, nông nghiệp nước ta đã liên tục phát triển mạnh mẽ, thực sự chuyển mình căn bản, từ một nền sản xuất tự cung, tự cấp liên tục thiếu đói sang nền kinh tế hàng hóa hội nhập toàn cầu. Nhờ vậy, an ninh lương thực của đất nước được đảm bảo, Việt Nam trở thành nước xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản tới thị trường thế giới.

Quang cảnh Khu di tích Bộ Canh nông tại thôn Hoắc, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Bước sang giai đoạn mới hiện nay, trước những cơ hội và thách thức mới, nông nghiệp, nông dân, nông thôn được Đảng ta xác định là “có vị trí chiến lược trong sự nghiệp xây dựng Tổ quốc. Việc đẩy mạnh CNH HĐH nông nghiệp, nông thôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình CNH HĐH đất nước, và coi phát triển nông nghiệp là then chốt, xây dựng nông thôn mới là căn bản, nông dân giữ vai trò chủ thể trong quá trình CNH HĐH nông nghiệp nông thôn...

Phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được toàn ngành triển khai rộng khắp và thực sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi, hấp dẫn, là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng bổ ích, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia. Đây vừa là nhiệm vụ then chốt, vừa là giải pháp quan trọng, thường xuyên và lâu dài để gắn kết các phong trào thi đua với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, vì mục tiêu “Nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh, văn minh”.

Ngành Nông nghiệp và PTNT cũng đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" và “Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”. Hiện nay, phong trào đã phát triển mạnh mẽ và sâu rộng trong cả nước, được cả hệ thống chính trị tham gia lãnh đạo, nhân dân đồng tình ủng hộ và trực tiếp thực hiện.

Nhiều phong trào thi đua chuyên đề đã được cụ thể hóa và đang được triển khai có hiệu quả như: Phong trào thi đua “Xây dựng tuyến đê kiểu mẫu” trong công tác quản lý đê điều nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đê điều tại các tỉnh, thành phố có đê; Phong trào thi đua “Xây dựng công trình thủy lợi đảm bảo chất lượng, vượt tiến độ thi công” trong công tác quản lý, đầu tư, xây dựng các dự án, công trình thủy lợi giai đoạn 2016-2020; Phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung sức thực hiện tái cơ cấu ngành, xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2017 – 2020.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: Nông dân ta giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh. Giờ đây, nông nghiệp Việt Nam ngày càng phát triển và có chỗ đứng trên thị trường quốc tế.

 

omard.gov.vn
Xem tin theo ngày: