Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Năm 2019, chủ động hơn nữa trong công tác phòng, chống thiên tai
Ngày: 22/12/2018

Sáng ngày 21/12 tại Hà Nội, Bộ trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai năm 2019 của Tổng cục phòng chống thiên tai.

 Năm 2018, mặc dù đã có sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương và sự nỗ lực của các địa phương trong công tác phòng chống thiên tai; tuy nhiên do nhiều loại hình thiên tai ngày một diễn biến phức tạp và xảy ra khắp các vùng miền trên cả nước đã làm 218 người chết và gây thiệt hại về kinh tế gần 20 nghìn tỷ đồng.

Chỉ rõ những tồn tại, bất cập trong phòng chống thiên tai, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nêu rõ, thiên tai năm 2018 mặc dù không khốc liệt so với những năm trước nhưng rất bất thường so với giai đoạn 10 năm trở lại đây như: mưa, lũ sớm và rất lớn ở miền núi phía Bắc trong các ngày từ 23 đến 26/6 đã làm 32 người chết; ngay từ đầu tháng 8 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã xuất hiện lũ sớm; diễn biến phức tạp của bão số 9 vào tháng 11 vừa qua khi hướng vào các tỉnh, thành phố ở Nam Trung bộ…

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, trên cơ sở những kết quả đạt được, Tổng cục phòng chống thiên tai và các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục triển khai các phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai với trọng tâm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

“Ứng phó thiên tai không thể nói đến nhiều kinh phí, nhiều tiền chưa chắc đã là hiệu quả, không thể chống lại thiên tai. 4 tại chỗ cho đến giờ kết luận trong ứng phó vẫn là phương châm rất hiệu quả cho bất kỳ dạng hình thiên tai nào, quy mô lớn hay nhỏ về thiên tai vấn đề này phải tiếp tục rút kinh nghiệm và tổng kết để khi triển khai ngày một hiệu quả hơn”- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói.

Triển khai nhiệm vụ năm 2019, Tổng cục phòng chống thiên tai tiếp tục tham mưu với Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và các Bộ, ngành, địa phương về đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai các chiến lược, chương trình, đề án trong ứng phó thiên tai. Nâng cao năng lực ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng chống thiên tai…/.

 

omard.gov.vn
Xem tin theo ngày: