Trung du và Đồng bằng Bắc bộ gần 508 nghìn ha, đạt 93,02% so với kế hoạch
Ngày: 15/02/2019

Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Công điện gửi Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố gồm: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình; Giám đốc các Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi: Bắc Đuống, Bắc Hưng Hải, Sông Nhuệ, Bắc Nam Hà về việc điều chỉnh lịch lấy nước đợt 3 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2018-2019 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ. 

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã quyết định điều chỉnh lịch lấy nước đợt 3 từ 0 giờ ngày 15 tháng 2 đến 24 giờ ngày 16 tháng 2. Trong 2 ngày này sẽ duy trì tối đa công suất phát điện của các nhà máy thủy điện bổ sung nguồn nước cho hạ du phục vụ đổ ải.

Từ 0 giờ ngày 17 tháng 2 đến 24 giờ ngày 22 tháng 2 (thời gian 6 ngày) sẽ duy trì mực nước sông Hồng tại trạm thủy văn Sơn Tây (Hà Nội) ở mức dương  2 mét rưỡi.

Đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ gieo cấy lúa Đông Xuân, Tổng cục Thủy lợi yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố điều chỉnh kế hoạch lấy nước theo lịch lấy nước điều chỉnh vừa nêu. Các địa phương có giải pháp cụ thể để bảo đảm cấp đủ nước cho các diện tích gieo cấy theo kế hoạch. Những diện tích có khả năng không cấp đủ nước cần xem xét chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Các đơn vị tiếp tục tăng cường vận hành các công trình thủy lợi lấy nước để đẩy nhanh tiến độ lấy nước và tích trữ nước trong hệ thống kênh mương, đầm, ao, khu trũng dành cho tưới dưỡng.

Việc điều chỉnh trên căn cứ vào tiến độ lấy nước hiện tại và các phương án cấp nước của các địa phương, để bảo đảm tiết kiệm nước từ các hồ chứa thủy điện. Hiện nay, diện tích đủ nước khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ đạt gần 508 nghìn ha, đạt 93,02% so với kế hoạch, ở mức cao hơn cùng kỳ các năm trước./. 

 

M.Long
Xem tin theo ngày: