Diễn đàn kinh tế tư nhân 2019: Tạo lập và phát triển các chuỗi giá trị nông, lâm thủy sản hội nhập quốc tế
Ngày: 02/05/2019

Trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế tư nhân 2019, sáng ngày 2/5 tại Hà Nội, Phó trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát cùng Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh chủ trì hội thảo "Tạo lập và phát triển bền vững các chuỗi giá trị nông, lâm thủy sản hội nhập quốc tế".  

Theo Thứ trưởng Lê Quốc Doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân hướng đến phát triển bền vững các chuỗi giá trị nông, lâm thủy sản hội nhập quốc tế cần đổi mới và nhân rộng các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả, trọng tâm là phát triển doanh nghiệp nông nghiệp, phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị. Trong đó, doanh nghiệp giữ vai trò chủ đạo, nòng cốt, dẫn dắt. Phát triển công nghiệp chế biến, ứng dụng công nghệ cao; nâng cao trình độ nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng nhanh các thành quả cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ cao để tạo tăng trưởng đột phá.

Khẳng định ý nghĩa quan trọng của việc tạo lập và phát triển bền vững các chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản hội nhập quốc tế, ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình cho rằng, để tạo lập được chuỗi giá trị phải xác định là chuỗi sản phẩm hay chuỗi kinh tế, chuỗi này sẽ được thiết lập ở trong 1 doanh nghiệp.

“Ở đây chúng ta phải xác định chuỗi đó phải nằm trong doanh nghiệp hay chuỗi ngành hàng. Nếu theo chuỗi ngành hàng thì các doanh nghiệp trong chuỗi đều có trách nhiệm trong hợp tác với nhau phát triển hiệu quả và trách nhiệm với thị trường” - ông Trần Mạnh Báo nhấn mạnh.

Đề cấp về vai của các nhà trong việc nâng cao tính liên kết bền vững của chuỗi giá trị, ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Lộc Trời, cho rằng, trong tam giác đều gồm 3 chủ thể ở 3 đỉnh của tam giác là nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà nông thì nhà nước nên ở tâm điểm của tam giác để làm vai trò kiến tạo như Chính phủ đưa ra. Vai trò quản lý ở đây là tạo lập luật chơi, vừa làm vai trò trọng tài và đề ra chế tài cho liên kết này. Nếu chúng ta xác lập được cơ chế này và phân vai rõ ràng các bên, ai làm cũng làm tròn vai của mình sẽ tạo được liên kết bền vững.

Đồng tình với quan điểm này, bà Nguyễn Thị Thành Thực, Chủ tịch kiêm giám đốc công ty Cổ phần Bagico đề xuất, việcliên kết công - tư giữa khu vực kinh tế tư nhân, khu vực quản lý nhà nước và chính quyền các địa phương đòi hỏi phải có sự chuyển đổi về phương pháp quản lý của khu vực công, nhất là cấp cơ sở. Ví dụ như liên kết chuỗi trong sản xuất thì nông dân của các địa phương sẽ đồng thuận và tin tưởng quản lý của cấp chính quyền địa phương hơn là 1 doanh nghiệp từ chỗ khác đến liên hệ trực tiếp với nông dân để thành lập chuỗi.

Các tham luận tại hội thảo cũng đề xuất những giải pháp về tạo điều kiện để khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận các nguồn lực để phát triển, đặc biệt là nguồn lực đất đai, nguồn vốn, lao động. Đồng thời để tư nhân tiếp cận khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh.

Kết thúc phiên thảo luận, Phó trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát nêu rõ, những đề xuất, kiến nghị tại hội thảo sẽ được tập hợp để báo cáo tại phiên toàn thể diễn ra chiều nay dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc./.

 

M.Long
Xem tin theo ngày: