Nâng cao chất lượng thông tin thống kê trong lĩnh vực nông nghiệp
Ngày: 05/06/2019

Tại hội nghị triển khai công tác thống kê do Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp Tổng cục Thống kê tổ chức sáng nay (5/6) tại Hà Nội, các đại biểu khẳng định, chất lượng thông tin thống kê có ý nghĩa hết sức quan trọng trong chỉ đạo và tổ chức sản xuất, đảm bảo hiệu quả phát triển ngành nông nghiệp bền vững. Hội nghị có đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT thôn 31 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc tham dự.  

Về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp gồm 186 chỉ tiêu, phân thành 20 lĩnh vực chính. Trong đó, có 19 chỉ tiêu thống kê quốc gia… Từ năm 2014 đến nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành danh mục các cuộc điều tra thống kê bổ sung thông tin cho những chỉ tiêu và số liệu thống kê không thu thập được qua báo cáo hành chính. Các cuộc điều tra được tổ chức theo tần suất để hình thành chuỗi số liệu có tính hệ thống phục vụ công tác quản lý. Sau 5 năm thực hiện, Bộ đã triển khai 18 cuộc thống kê, trong đó có 5 cuộc điều tra nhắc lại lần 2.

Nhiều đại biểu cho rằng, do nguồn lực và số lượng mẫu hạn chế nên chất lượng thông tin chưa được như mong muốn. Việc trao đổi, chia sẻ thông tin, số liệu thống kê giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT và Tổng cục Thống kê thời gian qua có lúc, có nơi chưa kịp thời. Việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc 2 ngành ở địa phương còn chưa đồng bộ, chặt chẽ, nhất là việc thu thập, xử lý trao đổi và chia sẻ thông tin thống kê dẫn tới một số chỉ tiêu thống kê nông, lâm thủy sản được công bố còn chênh lệch khá lớn giữa số liệu điều tra, thu thập của Bộ và số liệu do Tổng cục Thống kê công bố.

Dẫn chứng về thông tin thống kê trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi như: diện tích, quy mô sản lượng; dịch bệnh; thiệt hại do thiên tai; giá nông sản và vật tư nông nghiệp đầu vào, một số ý kiến cho rằng, nguyên nhân chính không thống nhất là do còn khác nhau về khái niệm, phạm vi chỉ tiêu, thời gian, lịch báo cáo không trùng khớp; số liệu điều tra chính thức còn chênh lệch so với số liệu báo cáo tiến độ.

Đề cập đến chất lượng thông tin trong thống kê, ông Tăng Đức Thiện, Trưởng phòng thống kê nông nghiệp, Cục Thống kê tỉnh Hải Dương nêu ý kiến, thực trạng sản xuất nông nghiệp manh mún, đơn vị điều tra rất lớn nên chỉ thực hiện điều tra mẫu báo cáo thống kê rất nhỏ. Ngoài ra về phương án điều tra, cách thức triển khai thực hiện dưới các địa phương còn phụ thuộc rất lớn vào đối tượng thu thập thông tin mà ở đây là các hộ nông dân. Trên thực tế ngoài những chủ hộ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, vẫn còn một số chưa hợp tác.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp nêu rõ, thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông nghiệp là bộ phận cấu thành hệ thống thống kê Nhà nước. Thông tin thống kê là kênh thông tin chính thống, quan trọng làm cơ sở đánh giá phân tích tình hình kinh tế - xã hội cả nước và từng ngành, từng lĩnh vực phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự quản lý, điều hành của Bộ, ngành và các đối tượng sử dụng thông tin khác.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, thống kê công tác phức tạp, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp với đặc thù là sản xuất hộ gia đình nhỏ lẻ, đồng thời vật tư nông nghiệp, tiêu thụ nông sản và giá trị sản xuất ở mỗi địa phương, vùng miền là khác nhau. Cùng với ngành Thống kê mà làm tốt về thông tin thống kê chúng ta sẽ có những chỉ đạo hiệu quả, kịp thời để áp dụng vào xây dựng kế hoạch và điều hành sản xuất, đảm bảo tính thống nhất trong việc thu thập, sử dụng thông tin thống kê, sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có, đáp ứng tốt yêu cầu quản lý./.

 

M.Long
Xem tin theo ngày: