Nâng cao hiệu quả trong phòng chống thiên tai
Ngày: 18/09/2019

Tại hội thảo "Điều phối liên ngành và trung tâm hoạt động khẩn cấp" diễn ra sáng ngày 17/9 tại Hà Nội do Tổng cục phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Cục Kiểm lâm Hoa Kỳ tổ chức, các đại biểu nhấn mạnh đến việc nâng cao hiệu quả ứng phó thiên tai trong đó đòi hỏi cần chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, ứng phó khẩn cấp và tái thiết sau thiên tai, đặc biết chú trọng đến việc thông tin kịp thời đến cộng đồng người dân, chính quyền địa phương các cấp trong ứng phó thiên tai.

Tập huấn điều hành khẩn cấp và điều phối liên ngành trong phòng chống thiên tai là một trong những hoạt động quan trọng của dự án “Hỗ trợ đào tạo, tăng cường năng lực chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai tại Việt Nam” trong khuôn khổ chương trình hợp tác Hoa Kỳ - ASEAN trong quản lý thiên tai, thông qua sự hợp tác với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Mục tiêu dự án hướng đến tăng cường hệ thống quản lý, điều hành phòng, chống thiên tai ở Việt Nam, đồng thời tăng cường khả năng ứng phó một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp và hiệu quả đối với sự cố khi có thiên tai xảy ra.

Các ý kiến tại hội thảo thống nhất nhận định, để thiết lập hệ thống chỉ huy ứng phó sự cố thiên tai đạt hiệu quả cao phải thúc đẩy và tăng cường phối hợp liên ngành cũng như tăng cường năng lực của đội ngũ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp.

Bên cạnh đó cần có các quy định cụ thể để huy động và điều phối hiệu quả hơn nguồn lực của các lực lượng liên quan trong quá trình ứng phó khi có sự cố xảy ra giúp giảm thiểu rủi ro cho người dân và cộng đồng. Qua đó từng bước hoàn thiện hệ thống chỉ huy ứng phó ở Việt Nam trước hết với các sự cố về thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tiến tới chủ động đối phó với các sự cố về thảm họa khác có thể xảy ra trên quy mô diện rộng.

Trong 4 ngày từ 17-20/9, các đại biểu sẽ tập huấn ứng phó khẩn cấp thiên tai dựa trên việc thu thập dữ liệu, phân tích, đưa ra thông điệp, thông qua, phổ biến, giám sát, thích ứng với thiên tai. Trong đó đề cập đến mối quan hệ giữa hệ thống quản lý sự cố quốc gia, điều phối liên ngành với trung tâm điều hành khẩn cấp, quản lý tại hiện trường.

omard.gov.vn
Xem tin theo ngày: