Ông Đặng Duy Hiển được điều động, bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Bộ
Ngày: 04/02/2020

Ngày 3/02/2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức lễ công bố quyết định tiếp nhận, điều động và bộ nhiệm ông Đặng Duy Hiển, Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Bắc Hưng Hải giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ; thời hạn bổ nhiệm là 05 năm tính từ ngày 01/02/2020.

Tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn đã trao quyết định cho ông Đặng Duy Hiển.

Công tác tại Văn phòng Bộ, ông Đặng Duy Hiển được giao phụ trách lĩnh vực: Tin học và triển khai Chính phủ điện tử thuộc nhiệm vụ của Văn phòng Bộ. Trang tin điện tử www.omard.gov.vn; Kiểm soát thủ tục hành chính; Cải cách hành chính... 

Đánh giá về kinh nghiệm, năng lực công tác của ông Đặng Duy Hiển, Chánh Văn phòng Bộ Lê Văn Thành cho biết, trong thời gian công tác tại Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, với vai trò là Chủ tịch công ty, ông Hiển đã chỉ đạo và từng bước thực hiện đầu tư hiện đại hóa hệ thống công trình thủy lợi, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào quản lý vận hành; trong đó, chú trọng vào việc điện khí hóa, tự động hóa vận hành các công trình đầu mối trên trục chính và các trạm bơm lớn, hiện đại hóa quan trắc thủy văn; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học mới, ứng dụng tin học, công nghệ thông tin, công nghệ GIS vào giám sát chất lượng nước, quản lý điều hành hệ thống tiến tới điều hành phân phối nước theo định lượng cung cấp cho các hộ dùng nước đảm bảo tiết kiệm, khoa học, hiệu quả mang lại ngày càng cao.

Với kinh nghiệm trên, tin tưởng rằng ông Đặng Duy Hiển sẽ cùng tập thể Lãnh đạo Văn phòng Bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực văn thư lưu trữ và cải cách thủ tục hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại./.  

omard.gov.vn
Xem tin theo ngày: