Thực hành tiết kiệm trong việc tặng hoa chúc mừng
Ngày: 18/02/2020

Ngày 21/01/2020, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành văn bản số 77-CV/TW về việc thực hành tiết kiệm trong việc tặng hoa chúc mừng, để thực hiện nghiêm túc quy định trong văn bản trên, Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện như sau:

1. Thực hiện nghiêm quy định tại Quyết định số 183-QĐ/TW ngày 25/3/2019 của Bộ Chính trị và quy định tại văn bản số 77-CV/TW ngày 21/01/2020 của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

2. Về việc tặng hoa tại các cuộc mít tinh, lễ kỷ niệm, đại hội, hội nghị và các hoạt động khác có lãnh đạo Bộ dự chỉ tặng chung 01 lẵng hoa với nội dung “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chúc mừng” do Văn phòng Bộ hoặc đơn vị chủ trì chuẩn bị.

3. Việc tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Bộ, nguyên lãnh đạo Bộ nhân ngày sinh và các ngày Lễ trong năm (nếu có), Văn phòng Bộ chuẩn bị 01 lẵng hoa chúc mừng với nội dung “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chúc mừng”. Các đồng chí lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ không tặng hoa với tư cách cá nhân; các đơn vị thuộc Bộ không đến tặng hoa hoặc gửi điện hoa chúc mừng, nếu có nhu cầu thì gửi thiếp chúc mừng.

4. Không tặng hoa khi đón, tiễn các đồng chí lãnh đạo Bộ đi cơ sở, đến dự các cuộc mít tinh, lễ kỷ niệm, đại hội, hội nghị, họp mặt tại các đơn vị thuộc Bộ hoặc tại địa phương.

omard.gov.vn
Xem tin theo ngày: