Bộ NN-PTNT kết nạp đảng viên tại đền thờ Bác Hồ trên đỉnh Ba Vì
Ngày: 23/02/2020

Lễ kết nạp đảng viên diễn ra vào hôm nay (22/2). Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy Bộ NN-PTNT, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp - Bí thư Đảng ủy Bộ, chúc mừng 28 quần chúng ưu tú sau một thời gian rèn luyện, phấn đấu đã trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại rất coi trọng công tác phát triển đảng viên. Người khẳng định: “Đảng là một cơ thể sống, tồn tại và phát triển theo quy luật khách quan, có hấp thụ, có đào thải. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng”.

Người cũng khẳng định, sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài, phải có nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác.

Trong những năm qua, Đảng bộ Bộ NN-PTNT luôn làm tốt công tác phát triển Đảng. Bình quân hàng năm kết nạp trên 150 đảng viên mới. Chất lượng đảng viên mới ngày càng được nâng cao như lời căn dặn và nhắc nhở của Người: “Đảng không phải chỉ cần số cho nhiều, tuy nhiều là tốt, nhưng phải có cái chất của người đảng viên”.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ NN-PTNT tổ chức Lễ kết nạp tại địa danh lịch sử và linh thiêng Đền thờ Bác, từ đó xác định rõ trách nhiệm của bản thân mỗi đảng viên mới trong việc thực hiện nhiệm vụ người đảng viên theo lời dạy của Bác Hồ.

Đó là suốt đời kiên quyết phấn đấu cho chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản; rèn luyện tư tưởng vô sản, sửa chữa những tư tưởng sai lầm. Đồng thời đặt lợi ích của Đảng lên trên hết, trước hết. Biết đem lợi ích của cá nhân phục tùng lợi ích chung của cách mạng...

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các cấp ủy đảng, các tổ chức Đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục quán triệt, học tập và thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm thực hiện nhiệm vụ của ngành. Đó là xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh.

Theo NNVN
Xem tin theo ngày: