Thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ quan Bộ
Ngày: 30/07/2020

Ngày 29/7, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Văn bản chỉ đạo số 5052/BNN-VP về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Nội dung văn bản nêu rõ: Hiện nay dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, theo Thông báo của Bộ Y tế, trong các ngày qua đã xuất hiện nhiều ca bệnh mới trong cộng đồng tại Đà Nẵng và các địa phương khác.

Để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, áp dụng ngay các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, và một số nội dung sau:

1. Kiểm soát chặt chẽ người vào cơ quan: Khai báo Y tế (với khách); đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay ngay tại cổng cơ quan.

2. Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh, khử khuẩn: Phun khử trùng toàn bộ cơ quan; sát khuẩn các vật dụng, thiết bị phòng họp, phòng làm việc thường xuyên bằng nước sát khuẩn hoặc dung dịch cồn 60-70 độ.

3. Hạn chế tổ chức các cuộc họp đông người, chuyển sang hình thức họp trực tuyến nếu cần thiết.

4. Thực hiện ngay biện pháp tự cách ly, khai báo Y tế theo quy định và yêu cầu của Bộ Y tế (Thông báo khẩn số 16 và 17), đối với cán bộ, công chức, kể cả có người thân sống cùng nhà đi công tác, nghỉ hè tại Đà Nẵng; báo cáo kịp thời về Bộ khi có tình huống; cập nhật báo cáo hàng ngày trên trang Web: covid19.dvcbnn.com

5. Giao Văn phòng Bộ chủ trì, hướng dẫn tổ chức công tác phòng chống dịch bệnh tại các đơn vị có trụ sở làm việc tại số 2 Ngọc Hà, số 10 Nguyễn Công Hoan, số 16 Thụy Khuê; đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu của Bộ.

omard.gov.vn
Xem tin theo ngày: