Thứ trưởng Hà Công Tuấn chúc mừng 75 năm Ngày truyền thống công tác Văn phòng Bộ (28/8/1945 - 28/8/2020)
Ngày: 31/08/2020

Nhândịp kỷ niệm 75năm ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước(28/8/1945-28/8/2020), Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn tham dự buổi gặp mặt và chúc mừng tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Bộ.  

Quá trình hình thành và phát triển của Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT gắn liền với lịch sử hình thành và truyền thống của các Bộ Canh nông trước đây và Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày nay.

Trong 75 năm qua, Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, không ngừng vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cán bộ, công chức và người lao động của Văn phòng Bộ tâm niệm, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công tác Văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ Văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng… cho nên, phải luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ gìn bí mật…”

Phát huy truyền thống 75 năm qua, Văn phòng Bộ đã và sẽ tiếp tục không ngừng rèn luyện, phấn đấu nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao trong thời kỳ mới, phấn đấu đến năm 2025 xây dựng thành cơ quan hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện và hiệu quả; đặc biệt việc triển khai Văn phòng điện tử phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ, vì nền nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững.

Phương Thu Hiền
Xem tin theo ngày: