Kỷ niệm 75 năm ngành lâm nghiệp hình thành và phát triển
Ngày: 02/12/2020

Ngày 01/12, tại tỉnh Nghệ An, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp UBND tỉnh Nghệ An tổ chức kỷ niệm 75 năm ngành lâm nghiệp hình thành và phát triển (01/12/1945 - 01/12/2020). Đến dự có nguyên Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư BCH TƯ Đảng Trần Quốc Vượng; Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng. Cùng dự còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ cùng đại diện lãnh đạo các Bộ ban ngành Trung ương và địa phương và tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động ngành Lâm nghiệp Việt Nam qua các thời kỳ.  

Khai mạc lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn đọc Thư chúc mừng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 75 năm hình thành và phát triển ngành Lâm nghiệp Việt Nam.

Trên chặng đường 75 năm hình thành và phát triển (1945 - 2020), ngành lâm nghiệp đã cùng đất nước trải qua thời kỳ  kháng chiến chống giặc ngoại xâm và thời kỳ kiến thiết, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, phát triển bền vững. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử với nhiều lần thay đổi về tổ chức, các cơ chế chính sách về lâm nghiệp dần được hoàn thiện đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của toàn ngành lâm nghiệp nói riêng, ngành nông nghiệp nói chung.

Với sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và người dân, ngành lâm nghiệp đang khẳng định vị thế là một ngành kinh tế vì môi trường, dân sinh, góp phần quan trọng bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở các vùng biên cương. Ghi nhận những thành tích của ngành Lâm nghiệp, nhiều phần thưởng cao quý đã được Đảng, Nhà nước trao tặng cho các tập thể cá nhân đã có đóng góp đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực Lâm nghiệp như: Huân chương Hồ Chí Minh trao tặng cho ngành Lâm nghiệp năm 1995, nhiều cá nhân được phong tặng anh hùng lao động, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường nêu rõ, trong giai đoạn tới, ngành lâm nghiệp tiếp tục kiên định 3 trụ cột gồm: kinh tế,  xã hội và môi trường; quyết tâm bảo vệ được diện tích rừng tự nhiên hiện có theo chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước. Cùng với đó nâng cao năng suất và chất lượng của rừng trồng đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Tiếp tục tái cơ cấu ngành lâm nghiệp đồng bộ theo chuỗi từ trồng rừng đến khai thác, chế biến và tiêu thụ để tăng trưởng bền vững. Hội nhập sâu, thích ứng với những thay đổi của quốc tế. Kiên định mục tiêu nâng cao giá trị phòng hộ của rừng. Phát triển kinh tế nhưng không phai nhoà giá trị môi trường và quốc phòng an ninh.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh: Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp số phát triển mạnh mẽ, trước yêu cầu thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; nhiệm vụ của ngành Lâm nghiệp rất nặng nề. Do vậy, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành lâm nghiệp Việt Nam tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đổi mới sáng tạo, thực hiện “khát vọng chung của Lâm nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tới là Lâm nghiệp Việt Nam hiện đại và sáng tạo; phát triển hài hòa và bền vững cả về kinh tế, xã hội, môi trường; có vị thế quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.

Biểu dương và chúc mừng những thành tích của các thế hệ cán bộ, công nhân viên, người lao động ngành Lâm nghiệp đã đạt được trong 75 năm qua, Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đề nghị, các cấp ủy chính quyền thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị và chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; thực hiện nghiêm Luật Lâm nghiệp năm 2017 và chỉ đạo của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Dự thảo chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 tiếp tục xác định rừng vừa là tài nguyên vừa là tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng, có khả năng tái tạo là tài sản to lớn của đất nước. Rừng vừa là yếu tố quan trọng bậc nhất của môi trường sinh thái đóng góp vào giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học, đóng góp chủ chốt vào cam kết tự nguyện giảm phát thải của quốc gia.

Do đó phải xây dựng ngành lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế kỹ thuật đặc thù thiết lập quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững rừng. Đảm bảo sự tham gia rộng rãi, bình đẳng của các thành phần kinh tế cộng đồng dân cư vào các hoạt động lâm nghiệp huy động tối đa các nguồn lực xã hội, phát triển tối đa các tiềm năng, vai trò tác dụng của rừng.

“Cần phải tập trung tái cơ cấu ngành lâm nghiệp gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; gắn với điều kiện phát triển cụ thể của mỗi vùng, đồng thời gắn với nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế. Phải xây dựng ngành lâm nghiệp Việt Nam thực sự trở thành một ngành kinh tế kỹ thuật đặc thù hiện đại và sáng tạo phát triển theo chuỗi giá trị phù hợp với cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị thế quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tập trung bảo vệ rừng, nhất là đối với rừng tự nhiên, nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo vệ môi trường giảm nhẹ thiên tai, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, cung cấp đa dạng các dịch vụ môi trường rừng, góp phần xóa đói giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người dân nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số và đảm bảo quốc phòng, an ninh” Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng

Phó thủ tướng cũng lưu ý, ngành lâm nghiệp phải chủ động tham mưu, đề xuất các chương trình, kế hoạch hành động phối hợp với các Bộ, ban ngành và địa phương để thực hiện thành công nhiệm vụ trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới do Thủ tướng Chính phủ phát động./.

Nguyễn Văn Lợi
Xem tin theo ngày: