Quyết tâm cao để vượt qua những khó khăn và thách thức của năm 2021
Ngày: 29/12/2020

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, để tiếp tục duy trì và khẳng định là “bệ đỡ” của nền kinh tế, năm 2021 ngành nông nghiệp phải quyết tâm cao để vượt qua những khó khăn và thách thức của đại dịch Covid 19 toàn cầu cũng như những tác động ngày càng tiêu cực của biến đổi khí hậu đến nền kinh tế nói chung, ngành nông nghiệp nói riêng. Theo đó ngành tiếp tục tập trung tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp song song với đổi mới công tác quản trị trên nền tảng của công nghệ số, công nghệ 4.0 hướng đến nền nông nghiệp hiện đại, nông dân chuyên nghiệp.

Phóng viên: Vượt qua những khó khăn thách thức của năm 2020, ngành nông nghiệp tiếp tục khẳng định là “bệ đỡ”, “cứu cánh” của nền kinh tế, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội. Tiếp tục phát huy vai trò của ngành trong năm mới 2021, với khát vọng hướng đến nền nông nghiệp hiện đại, hội nhập, chủ động và hiệu quả, Bộ trưởng có chia sẻ như thế nào về những nhóm giải pháp sẽ được ưu tiên để thực hiện được mục tiêu đề ra, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Năm 2021 ngành xác định 2 nhóm chương trình lớn vẫn phải tiếp tục đó là tập trung tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp về hướng này tiếp tục xây dựng làm sao một nền nông nghiệp của theo hướng hiện đại, tập trung, khép kín chuỗi giá trị từ phát triển nguyên liệu cho đến tập trung chế biến cho đến tổ chức thương mại phải hình thành được những chuỗi này và trên cơ sở đồng bộ cả 3 nhóm sản phẩm chủ lực.

Đó là nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia bao gồm 10 mặt hàng mà chúng ta có giá trị xuất khẩu 1 tỷ đô la trở lên cùng với đó phải đồng bộ các nhóm nông sản có lợi thế và thế mạnh như: nhãn lồng Hưng Yên, vải Thiều Bắc Giang, những nhóm nông sản này từng tỉnh có những lợi thế chúng ta phải tập trung. Thứ ba, đó là các sản phẩm đặc sản quy mô địa phương gọi là phong trào OCOP “mỗi xã một sản phẩm”.

Như vậy, đồng hành cùng một lúc 3 trục sản phẩm này chúng ta đều phải tập trung chỉ đạo phát triển theo hướng hàng hóa hiệu quả trên cơ sở ứng dụng khoa học tốt nhất công nghệ 4.0 vào từng quy mô, từng khu vực, từng ngành hàng. Chương trình thứ hai phải tập trung là không ngừng đổi mới công tác quản trị trên nền tảng của công nghệ số, công nghệ 4.0 để làm sao có được những hình thức quản trị phù hợp nhất, đặc biệt là các hình thức tổ chức sản xuất dưới một nền nông nghiệp thông minh.

Chúng ta cũng phải hướng đến hội nhập theo đó phải quan tâm đến chất lượng sản phẩm. Do đó nhánh nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp đặc sản cần chú ý hơn để làm sao từng bước trở thành phổ biến trong đời sống sản xuất.

Một điểm nữa là cũng tập trung nỗ lực các nhóm giải pháp để mời gọi được nhiều doanh nghiệp tham gia hơn nữa và trở thành nòng cốt hạt nhân trong chuỗi liên kết để cùng với việc thành lập nhiều hợp tác xã kiểu mới cùng với các hộ nông dân chúng ta mới hình thành được liên kết làm sao mà giữa người nông dân, hợp tác xã của mình với doanh nghiệp thành một trục liên kết nhuần nhuyễn hoàn thiện trong quy mô sản xuất, cấp độ ngành hàng thì chúng ta mới có thể đảm bảo được mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại hội nhập và chủ động hiệu quả.

Phóng viên: Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra đòi hỏi cần có lực lượng nông dân chuyên nghiệp, Bộ trưởng có chia sẻ như thế nào về vấn đề này?

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Để đẩy nhanh hơn lực lượng lao động trong nông nghiệp với chất lượng cao và phù hợp với điều kiện tái cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại thì dứt khoát đào tạo nguồn nhân lực là giải pháp trụ cột trong các nhóm giải pháp.

Chính vì thế, ngành đã xây dựng kế hoạch để thúc đẩy các Trung tâm đào tạo của trong ngành và ngoài ngành. Một là các Viện, các trường tới đây phải tập trung các chương trình đào tạo kể cả đội ngũ cán bộ quản lý, quản trị, quản trị này là cho doanh nghiệp, cho hợp tác xã kể cả những lao động trực tiếp lành nghề phải có kỹ năng.

Chúng ta có đào tạo được nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu của tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại thì mới hoàn thành được “sứ mệnh” là chuyển đổi từ một nền sản xuất theo truyền thống trước đây sang một nền sản xuất nông nghiệp hiện đại, hướng đến hội nhập toàn cầu và chủ động có được hiệu quả cao.

Phóng viên: Trong năm 2020, chúng ta cũng đã chứng kiến làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp vào nông nghiệp, nông thôn qua đó tạo sự chuyển biến về chất, nâng giá trị nông sản Việt Nam. Vậy trong năm mới 2021, việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp sẽ được Bộ tiếp tục quan tâm như thế nào để thu hút nhiều hơn những doanh nghiệp làm hạt nhân với vai trò dẫn dắt nông dân hướng đến nền nông nghiệp hiện đại, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường:Đánh giá thành công của khu vực tái cơ cấu nông nghiệp và phát triển nông thôn trong những năm qua cho thấy một nguyên nhân quan trọng là doanh nghiệp phát triển, gắn kết chặt chẽ với hợp tác xã đã trở thành hạt nhân trụ cột trong liên kết với bà con nông dân.

Đây là một trong những nhân tố, nhóm giải pháp rất quan trọng, thậm chí quyết định đến chất lượng tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại, hội nhập. Do đó, cần tiếp tục các giải pháp tổng thể để khuyến khích nhiều hơn doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nói riêng , khu vực nông thôn nói chung. Với vai trò quản lý, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tham mưu với Chính phủ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, đặc biệt là thủ tục hành chính.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ các địa phương tạo điều kiện thông thoáng nhất, thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư. Không chỉ với doanh nghiệp, cần hỗ trợ người nông dân đẩy nhanh hơn quá trình hình thành các hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới bởi bản thân doanh nghiệp không thể “với tay” đến từng hộ gia đình mà phải thông qua  chính các hợp tác xã kiểu mới này.

Có như vậy, mới hình thành được trục sản xuất doanh nghiệp, hợp tác xã, người nông dân thành một thể thống nhất. Điều này hết sức phù hợp với Việt Nam. Đó là đi lên từ những mảnh ruộng nhỏ nhưng vẫn có một nền sản xuất lớn, tập trung, quy mô  hàng hóa, phù hợp với đặc thù từng ngành, từng khu vực. Trụ cột liên kết “doanh nghiệp - hợp tác xã - bà con nông dân” đó là chìa khóa tạo ra một nền nông nghiệp hiện đại.

Phóng viên: Xin cảm ơn Bộ trưởng./.

 

Nguyễn Văn Lợi
Xem tin theo ngày: