Năm 2020 giá trị xuất khẩu lâm sản khoảng 13,17 tỷ USD
Ngày: 19/12/2020

Theo báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp, năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng do dịch bệnh, thiên tai.., tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, Ban, ngành và địa phương; nỗ lực của các địa phương, các cơ quan, đơn vị ngành lâm nghiệp; sự cố gắng vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp và người làm nghề rừng nên năm 2020 ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận:

Các chỉ tiêu của ngành đều hoàn thành, đặc biệt là giá trị xuất khẩu lâm sản năm 2020, đạt khoảng 13,17 tỷ USD, vượt 5,4% kế hoạch năm 2020, tăng 16,4% so với năm 2019. Xuất siêu ước cả năm đạt 10,5 tỷ USD tăng 17,9% so với năm 2019.Trồng rừng được 230.288 ha, đạt 105% kế hoạch năm. Trồng cây phân tán: 77,4 triệu cây các loại, đạt 155% kế hoạch năm.

Về chi trả dịch vụ môi trường rừng,cả nước thu được 2.566,86 tỷ đồng, trong đó: Trung ương thu 1.604,7 tỷ đồng; địa phương thu 962,16 tỷ đồng.Khai thác khoảng 30 triệu m3 gỗ, đạt 105% kế hoạch năm, đáp ứng 80% nhu cầu nguyên liệu cho chế biến, trong đó: gỗ rừng trồng tập trung: 20,5 triệu m3; gỗ cây vườn nhà, cây phân tán, gỗ cao su: khoảng 9,5 triệu m3...

Với các kết quả đạt được, thay mặt cho Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn ghi nhận và biểu dương toàn ngành lâm nghiệp đã có những nỗ lực thực hiện để đạt được các chỉ tiêu ngành lâm nghiệp trong thời gian qua.

Đồng thời, để phát huy những thành quả đã đạt được, quyết tâm đưa lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế quan trọng của các địa phương trong thời gian tới.

Nguyễn Văn Lợi
Xem tin theo ngày: