Năm 2020, cả nước có 17.000 hợp tác xã nông nghiệp và 68 liên hiệp hợp tác xã
Ngày: 02/12/2020

Một trong những lĩnh vực được lãnh đạo Đảng nhà nước, cũng như lãnh đạo Bộ quan tâm chỉ đạo và có kết quả đáng ghi nhận năm 2020 là phát triển hợp tác xã nông nghiệp.

Năm 2020, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT đã chỉ đạo các địa phương chuẩn bị nội dung tổng kết thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018, đồng thời hướng dẫn các địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018. Tiếp tục chỉ đạo các địa phương vùng ĐBSCL đánh giá tổng kết thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Cục đã chủ trì,phối hợp với các cơ quan,đơn vị thuộc Bộ,xây dựng 03 tài liệu hướng dẫn tập huấn và tổ chức 65 lớp tập huấn cho2.700 học viên. Các chủ đề tập trung về xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, phát triển chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, bồi dưỡng cán bộ trẻ, khởi nghiệp phát triển HTX NN, thí điểm đào tạo nghề giám đốc HTX.

Bên cạnh đó, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thônđã tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông, đưa tin các nội dung về lĩnh vực kinh tế hợp tác; Tập trungđẩy mạnh việc thành lập mới các HTX, xử lý dứt điểm việc giải thể hoặc chuyển đổi loại hình hoạt động của HTX; củng cố, khôi phục lại các HTX yếu kém hoặc ngừng hoạt động; tư vấn, hướng dẫn và bố trí nguồn lực để thực hiện hỗ trợ các HTX nông nghiệpphát triển, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu về chất lượng HTX, liên hiệp HTX nông nghiệphoạt động có hiệu quả.

Ông Lê Đức thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT cho bết: “Tính đến cuối năm 2020 cả nước có 17.000 HTX NNvà 68 liên hiệp HTX(Trong đó có 6.046 HTX trồng trọt, 1.025 HTX chăn nuôi, 202 HTX lâm nghiệp, 964 HTX thủy sản, 31 HTX diêm nghiệp, 41 HTX nước sạch nông thôn, 7.549 HTX tổng hợp, 1.142 HTX và 02 LH HTX nông nghiệp yếu kém, đã ngừng hoạt động mà chưa giải thể); Tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả đạt khoảng 70%; có khoảng1.718 HTX ứng dụng Công nghệ caotrong sản xuất, 3.913 HTX thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp với doanh nghiệpvà 823 HTX sở hữu các sản phẩm OCOP.

Nhiều mô hình hợp tác xã nông nghiệp được xây dựng và tổng kếthoạt động hiệu quả, tập trung vào 08 nhóm tổ chức sản xuất.Hiện cả nước có 56 tỉnh tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp”.

Nguyễn Văn Lợi
Xem tin theo ngày: