Kiến nghị gỡ khó cho doanh nghiệp ngành điều
Ngày: 06/03/2012
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Công văn đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại cho phép các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu Điều được gia hạn các khoản vay đến hạn phải trả của năm 2011-2012

đồng thời hạ lãi suất đối với các khoản vay theo mặt bằng lãi suất hiện hành.

Hiệp hội Điều Việt Nam cho biết, các doanh nghiệp ngành điều đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm; nhiều doanh nghiệp sản xuất, chế biến điều thiếu lao động, nguyên liệu nhập về chế biến xuất khẩu bị tồn kho rất lớn.

Ông Nguyễn Đức Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam cho biết: “Đối với ngành điều, khó khăn đang hiện hữu không chỉ đối với doanh nghiệp nhỏ mà ngay cả doanh nghiệp lớn, chủ yếu là đầu ra, tức là sức mua sản phẩm rất yếu. Bởi điều tới 95% là xuất khẩu, mà thị trường Mỹ, EU kể cả Trung Quốc sức mua rất yếu thì rất khó khăn, kéo theo các doanh nghiệp mua điều của người dân thấp. Người dân năm nay cũng khó khăn, chứ không riêng doanh nghiệp điều”./.

Xem tin theo ngày: