Phê duyệt kế hoạch tiêm vaccine lở mồm long móng
Ngày: 08/03/2012
Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa phê duyệt kế hoạch tiêm vaccine lở mồm long móng (LMLM) năm 2012

Đây là kế hoạch nằm trong Chương trình Quốc gia khống chế và thanh toán bệnh LMLM giai đoạn 2011 - 2015.

Mục tiêu tỷ lệ tiêm phòng phải đạt tối thiểu 80% gia súc trong diện tiêm và số gia súc được tiêm mỗi đợt khoảng 5 triệu con trâu, bò.

Thời gian tiêm phòng được chia làm hai đợt:  Đợt 1 từ tháng 4 - 5/2012 và đợt 2 từ tháng 10 - 11/2012. Kế hoạch được triển khai tại 25 tỉnh thuộc vùng khống chế và 17 tỉnh thuộc vùng đệm.

Xem tin theo ngày: