Vì sự phát triển của kinh tế nông nghiệp và xây dựng NTM
Ngày: 09/03/2012

Ngày 8/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường đã ký kết Nghị quyết liên tịch về chương trình hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2020.

Trong giai đoạn 2012-2020, hai ngành sẽ tập trung phối hợp thực hiện một số lĩnh vực như: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế hợp tác; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nông dân có kiến thức, tay nghề, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, năng lực quản lý và kinh doanh để thích nghi với cơ chế thị trường, đáp ứng yêu cầu của nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường cho rằng, việc phối hợp giữa Hội và Bộ giai đoạn 2006-2010 đã đạt được một số kết quả bước đầu, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế cần rút kinh nghiệm như: các chương trình đào tạo nghề; khuyến khích việc tiêu thụ nông sản; tuyên truyền, nhận rông các mô hình điển hình kinh tế… Ông Nguyễn Quốc Cường cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới, trên cơ sở nội dung của Nghị quyết hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa, vì sự phát triển kinh tế  nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Bộ trưởng Cao Đức Phát nói: Lễ ký kết này thể hiện sự quyết tâm của Hội và Bộ Nông nghiệp và PTNT trong việc phối hợp chặt chẽ hơn nữa để đưa chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách của Nhà nước vào cuộc sống. Bộ trưởng Cao Đức Phát khẳng định sẽ chỉ đạo các sở và các cơ quan trực thuộc tích cực, chủ động phối hợp với Hội thực hiện các nội dung của Nghị quyết liên tịch. Trong đó, các cơ quan tham mưu phải xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện, đồng thời ban hành các văn bản thông báo và chỉ đạo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện.

Giai đoạn 2006-2010, thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa hai ngành, Hội NDVN và Bộ NN-PTNT đã tập huấn KHKT được 234.229 lớp cho 14.383.478 lượt hội viên, nông dân, trong đó tập trung về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, bảo quản chế biến nông lâm thủy sản, nghề muối… Hai bên cũng phối hợp xây dựng được 34.895 mô hình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến lâm sản, ngành nghề nông thôn cho 92.753 hội viên, nông dân.  Với phương châm “cầm tay chỉ việc”, lấy nông dân sản xuất kinh doanh giỏi dạy nông dân, thông qua trên 4 ngàn lớp dạy nghề ngắn hạn, đã có 138.239 lượt nông dân được học nghề.

Với các Dự án “ Khuyến nông, lâm, ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất”; “Phát triển khuôn khổ cho sản xuất và maketing nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam”, đã có hàng chục mô hình trình diễn, canh tác về cây, con, sản phẩm hữu cơ với hàng ngàn nông dân tham gia ở 30 xã nghèo và tại 9 tỉnh, thành phố…

 

Xem tin theo ngày: