Diện tích lúa nhiễm bệnh ở phía Nam đã giảm dần
Ngày: 09/03/2012
Ngày 9/3, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức Hội nghị phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa.

Theo báo cáo của Cục Bảo vệ thực vật trong giai đoạn từ năm 2006-2011, tổng diện tích lúa nhiễm rầy nâu tại khu vực phía Nam tới hơn 448.000ha, trong đó diện tích nhiễm nặng là gần 29.500ha vào năm 2006, còn năm 2011 là hơn 225.000ha, trong đó nhiễm nặng là hơn 15.000ha.

Tổng diện tích nhiễm bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá của năm 2006 là gần 176.000ha, trong đó gần 100.000ha bị nhiễm nặng, đến năm 2011 đã giảm xuống còn gần 12.000ha, với diện tích nhiễm nặng là 672ha.

Báo cáo trên cho thấy, diện tích lúa bị nhiễm rầy nâu và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá cơ bản đã được giảm dần.

Thời gian qua, công tác phòng chống dịch đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, hướng dẫn và đôn đốc thực hiện.

Các địa phương ở khu vực phía Nam cũng đã phòng trừ rầy nâu và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá như tiến hành điều tra, khoanh vùng những nơi tới ngưỡng phòng trừ. Tại các ổ dịch, chính quyền địa phương cùng ra đồng với nông dân, hướng dẫn họ cách phun thuốc trừ rầy.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã xây dựng mô hình chống dịch như mô hình “cộng đồng quản lý rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá,” mô hình xuống giống tập trung, mô hình gieo mạ che chắn lưới...

Xem tin theo ngày: