FAO nhất trí nguyên tắc về sở hữu đất đai và rừng
Ngày: 14/03/2012
Khép lại cuộc thương lượng quốc tế do Tổ chức Lương Nông LHQ (FAO) chủ trì kéo dài suốt tuần qua, các thành viên tham dự đã đạt được đồng thuận toàn cầu về các nguyên tắc tự nguyện chỉ đạo việc quản trị có trách nhiệm đối với quyền sở hữu đất đai, quyền tiếp cận các ngư trường và rừng.

Nội dung chủ yếu của các nguyên tắc này bao gồm hàng loạt vấn đề như thúc đẩy các quyền bình đẳng của phụ nữ về sở hữu đất đai, thừa nhận và bảo vệ các quyền tiếp cận truyền thống đất đai, ngư trường và rừng đồng thời tạo ra các hệ thống lưu trữ hồ sơ minh bạch mà người nghèo dễ dàng tiếp cận.

Các nguyên tắc này cung cấp những chỉ dẫn rõ ràng cho các nhà đầu tư những thực tiễn tốt nhất, cung cấp cho các tổ chức xã hội dân sự các tiêu chuẩn về quyền sở hữu đất để họ sử dụng bảo vệ các cộng đồng dân cư nông thôn.

Tổng Giám đốc FAO, ông José Graziano da Silva đánh giá đây là một bước đột phá vì các nguyên tắc chỉ đạo tự nguyện này đóng vai trò quan trọng trong công tác giảm đói nghèo, đảm bảo an ninh lương thực, phát triển bền vững kinh tế, xã hội và môi trường.

Ông nhấn mạnh các nguyên tắc chỉ đạo giúp chính phủ và các tác nhân khác tham khảo để quản lý hiệu quả nguồn đất đai, ngư trường và rừng vì lợi ích cao nhất của nhân dân.

Các nguyên tắc chỉ đạo tự nguyện đạt được trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng về đất đai và các nguồn tài nguyên khác do dân số tăng nhanh, đô thị hoá và hiện trạng mua bán đất đai quy mô lớn ở các nước đang phát triển.

Những nguyên tắc này đã được phát triển và trải qua quá trình tham khảo sâu rộng và phổ quát giữa các chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự, các hội nông dân và khu vực tư nhân.

Dự kiến, Uỷ ban An ninh Lương thực thế giới (CFS) sẽ tiến hành phê chuẩn cuối cùng./.

 

Xem tin theo ngày: