Phát triển sản phẩm nông nghiệp theo lợi thế từng địa phương
Ngày: 21/03/2012
Ngày 20/3, Bộ Nông nghiệp và PTNT có công văn đề nghị các địa phương nghiên cứu điều kiện xây dựng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Các điều kiện chính bao gồm: Mỗi địa phương (tỉnh, thành phố) chọn từ 2 đến 3 sản phẩm chủ lực, hình thành được vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đã có cơ sở hạ tầng khá và có thị trường tiêu thụ. Bộ cũng yêu cầu các địa phương nêu chi tiết các tên sản phẩm chủ lực, địa bàn và diện tích quy hoạch và báo cáo cụ thể trước ngày 15/4/2012. 

Để thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp trong giai đoạn tới, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã được Thủ tướng giao xây dựng quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2012 – 2020 trên toàn quốc. Đây là chiến lược phát triển các sản phẩm nông nghiệp lợi thế theo từng địa phương.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Tư vấn chính sách nông nghiệp cho rằng, để tạo ra đột phá đối với nông nghiệp và phát triển nông thôn trong các năm tới, cần lưu ý một số định hướng chính sách.

Cụ thể: trong việc tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, cần nâng cao giá trị gia tăng thông qua các mô hình sản xuất chuyên canh, liên kết doanh nghiệp với nông dân từ đầu vào đến đầu ra, đảm bảo quy trình sản xuất, chế biến, tiêu thụ thống nhất; đẩy mạnh hợp tác công - tư trong nông nghiệp, nối kết chuỗi giá trị trong nước với chuỗi giá trị toàn cầu, liên kết hiệp hội ngành hàng, tăng đầu tư cho bảo quản, chế biến.

Về định hướng phát triển nông thôn cần đẩy mạnh các chương trình an sinh xã hội cho cư dân nông thôn, tăng đầu tư công, tạo cơ chế ưu đãi đặc biệt cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, phát huy tinh thần tự chủ và huy động nội lực của người dân trong chương trình nông thôn mới.

 

Xem tin theo ngày: