Kiến nghị bổ sung chế tài xử lý việc dùng chất cấm
Ngày: 26/03/2012
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo Cục Thú y, Cục Chăn nuôi tiếp tục kiểm tra lấy mẫu để xét nghiệm và công khai minh bạch cho người tiêu dùng biết tỷ lệ nhiễm; đồng thời áp dụng biện pháp xử lý nghiêm minh

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và nông thôn cho biết thời gian gần đây cơ quan chuyên môn đã phát hiện một số nơi người chăn nuôi dùng chất cấm để tạo nạc cho lợn.

Theo đó, Cục Chăn nuôi cùng Cục Thú y và các ban ngành liên quan tăng cường lấy mẫu xét nghiệm chất cầm đồng thời sẽ kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình Chính phủ bổ sung chế tài xử phạt có tính răn đe cao để tránh tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Thông tư 54 quy định chi tiết về quy trình kiểm tra chất tồn dư, đặc biệt chú ý đến chất cấm quan trọng Xanhbêtamôn và clenbutarôn - thuộc nhóm Bêtaagônít, là những chất gây độc hại đối với sức khỏe con người khi sử dụng.

Vì vậy, hàng năm Bộ Nông nghiệp đều có những biện pháp kiểm tra, đánh giá và phát hiện rất ít. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các đơn vị chuyên môn phát hiện ra một số mẫu, nhưng con số này chưa nói lên thực tế.

Tỷ lệ nhiễm chủ yếu ở một số cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ sử dụng trực tiếp tại máng ăn còn khi lấy mẫu tại những cơ sở sản xuất chăn nuôi lớn hay sản xuất thức ăn lớn cơ quan chức năng lại không phát hiện việc sử dụng chất cấm nhất là Xanhbêtamôn, clenbutarôn.

Trước tình hình này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo Cục Thú y, Cục Chăn nuôi tiếp tục kiểm tra lấy mẫu để xét nghiệm và công khai minh bạch cho người tiêu dùng biết tỷ lệ nhiễm; đồng thời sẽ áp dụng biện pháp xử lý, Bộ Nông nghiệp cũng kết hợp với các Chi cục Quản lý thị trường để kiểm tra việc lưu thông buôn bán chất cấm ra thị trường.

Để tránh tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, sắp tới Cục Chăn nuôi sẽ tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xin ý kiến Chính phủ đưa vào xử phạt những chế tài nghiêm hơn.

Bộ đã có Thông tư 54 hướng dẫn chi tiết việc xử lý vi phạm nhưng theo văn bản hiện hành tính răn đe chưa cao, chưa mang tính phòng ngừa./.

 

Xem tin theo ngày: