Khẩn trương kiểm tra các công trình thủy lợi
Ngày: 27/03/2012
Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư khẩn trương chỉ đạo kiểm tra các công trình thủy lợi trên địa bàn

đặc biệt là các hồ chứa nước nhằm đánh giá tình hình an toàn công trình, phát hiện sớm các sự cố, hư hỏng để xử lý kịp thời.

Đôn đốc thi công các công trình đang sửa chữa, nâng cấp, xây dựng, bảo đảm đạt cao trình chống lũ xong trước mùa mưa bão.

Bộ cũng yêu cầu các địa phương xây dựng phương án phòng chống lụt, bão cho công trình đầu mối và phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du của các hồ chứa nước và phương án chống úng, ngập cho các vùng trũng; rà soát quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi, quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước để phục vụ phòng chống lụt, bão.

 

Xem tin theo ngày: