Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật phải qua tập huấn
Ngày: 29/03/2012
Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa giao Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) sửa đổi thông tư về quản lý bảo vệ thuốc BVTV để lấy ý kiến rộng rãi, trong đó đặc biệt lưu ý đến điều kiện hành nghề kinh doanh thuốc BVTV.

Dự thảo thông tư sửa đổi sẽ theo hướng, những người hành nghề kinh doanh thuốc BVTV phải có giấy chứng nhận đã thông qua lớp tập huấn 3 tháng do chi cục BVTV các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư tổ chức. Những chứng chỉ đó được cấp, kiểm tra định kỳ, bảo đảm những người buôn bán thuốc BVTV phải có trình độ chuyên môn kỹ thuật và phải tuân thủ pháp luật.

Xem tin theo ngày: