Tiết giảm 5 – 10% chi phí quản lí
Ngày: 29/03/2012
Ngày 28/3, Bộ Nông nghiệp và PTNT có văn bản gửi Tập đoàn cao su Việt Nam, các Tổng Công ty 90, 91 và các công ty TNHH một thành viên độc lập trực thuộc Bộ về ký cam kết tiết kiệm chi phí.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị này tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh từ cải tiến, hợp lí hóa sản xuất và tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, năng lượng; tiết giảm 5 – 10% chi phí quản lí (tiết giảm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, chi phí lễ hội, khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước…). Đồng thời tập trung giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.


Cùng với đó, tiết giảm chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đảm bảo chất lượng các công trình, dự án. Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu, hình thức ký cam kết tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh phải đảm bảo đơn giản, tiết kiệm, không phô trương, tốn kém.


Trước đó, Chính phủ đã có Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3/1/2012 về những giải pháp chủ yếu điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012. Ngày 6/3/2012, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng có chỉ đạo tại Văn bản số 1360/VPVP-ĐMDN về việc ký cam kết tiết kiệm chi phí ở các Tập đoàn, Tổng công ty 90, 91.

Xem tin theo ngày: