Điều chỉnh thỏa thuận về hợp tác trong phát triển ngành Lâm nghiệp
Ngày: 04/04/2012
Phó Thủ tướng ủy quyền lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký Công hàm trao đổi với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Phần Lan để điều chỉnh Thỏa thuận trên.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý điều chỉnh "Thỏa thuận giữa Việt Nam và Phần Lan về hợp tác trong phát triển ngành Lâm nghiệp tại Việt Nam" để tiếp nhận bổ sung khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 416.185,24 Euro của Chính phủ Phần Lan cho Quỹ Ủy thác ngành Lâm nghiệp (TFF).

Phó Thủ tướng ủy quyền lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký Công hàm trao đổi với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Phần Lan để điều chỉnh Thỏa thuận trên.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát bảo đảm các hoạt động trong khuôn khổ Quỹ TFF được triển khai đúng mục đích và các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA và các quy định pháp luật có liên quan.

Được biết, trong lĩnh vực lâm nghiệp, Phần Lan đã có sự hợp tác với Việt Nam thông qua một số chương trình bảo tồn các cánh rừng. Phần Lan đã hỗ trợ trực tiếp cho ngành lâm nghiệp Việt Nam từ năm 2003 với mục tiêu: Gắn viện trợ phát triển chính thức (ODA) chặt chẽ hơn với các ưu tiên đã được xác định trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ ngành Lâm nghiệp; tăng cường mục tiêu giảm nghèo của nguồn vốn ODA dành cho ngành lâm nghiệp,...

Từ năm 2007, Phần Lan đã cam kết bố trí thêm 12,7 triệu Euro cho ngành lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2008-2011, nhằm hỗ trợ thực hiện Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam.

Xem tin theo ngày: