Công điện khẩn số 1263/CĐ-BNN-TY ngày 05/02/2018 v/v Tăng cường các biện pháp phòng, chống Cúm gia cầm, ngăn chặn vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm nguy hiểm khác xâm nhiễm vào Việt Nam
Ngày: 05/02/2018
Xem tin theo ngày: