Công điện số 5906/CĐ-BNN-BVTV ngày 03/8/2018 v/v Chỉ đạo phòng chống rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Mùa 2018 tại một số tỉnh phía Bắc
Ngày: 06/08/2018
Xem tin theo ngày: