Công điện số 1237/CĐ-BNN-TY ngày 22/02/2019 v/v Tăng cường kiểm soát buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn và sản phẩm lợn để phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Ngày: 26/02/2019
Xem tin theo ngày: